Majoritet i varglänen emot ny jakt

En tydlig majoritet av alla svenskar är kritiska till jakt på varg. Det gäller både i storstäder och på landsbygden i varglänen. Det visar en ny undersökning som Naturskyddsföreningen beställt av YouGov.

Pressmeddelande

 Undersökningen avlivar myten om att människor som bor i glesbygden skulle tycka illa om vargen. Det är dubbelt så många som säger nej till att minska vargstammen genom jakt jämfört med dem som säger ja, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Frågan som ställdes till 1000 svenskar var: ”Den svenska vargstammen består idag enligt Naturvårdsverket av 260-330 individer. Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?” 59 % svarade nej och 21% svarade ja i hela landet.

I ”Norra mellersta Sverige” och i ”Norra Sverige” sa 56 respektive 58 % nej, medan 28 respektive 25 % svarade ja.

- Regeringen kan knappast få tydligare stöd än så för att förbjuda ny licensjakt. Ett sådant förbud skulle också motverka att EU-kommissionen drar Sverige inför domstol med miljonböter som följd. Vi vill trots allt hellre att vargfrågan löses på hemmaplan än att trovärdigheten i naturvårdsfrågor ska försvinna i en lång process i EU-domstolen, säger Mikael Karlsson.

Läs hela undersökningen här:

Läs regionindelningen här:

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Kristoffer Talltorp, press/opinionsbildare, 070-925 18 93