Miljövänliga Veckan har blivit global

Efter 20 års intensivt kampanjande i Sverige börjar Miljövänliga Veckan ta form världen över. Ett ivrigt utbyte av idéer pågår nu för att miljöfrågorna ska få genomslag globalt. I höst kommer närmare 40 organisationer i över 20 länder i Asien, Afrika, Europa och Sydamerika att delta i Green Action Week.

Bondens marknad, Ugande, ett land där Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer deltar i Global Green Action Week
Frukter från bondens marknad i Uganda, ett av de länder med organsiationer som i år deltar i Global Green Action Week.

Foto / Illustration:

Karin Höök

Temat för kampanjen är “Organic Food and Farming for All”. Naturskyddsföreningen vill tillsammans med de andra organisationerna visa att oekologiskt är ologiskt. Dagens jordbruk orsakar många miljöproblem. Runtom i världen ser vi stora utsläpp av växthusgaser, ökad användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och en förlust av biologisk mångfald. Det håller inte. Ekologiskt är en del av lösningen.

Hållbara konsumtionsmönster

Genom Green Action Week jobbar vi intensivt tillsammans under några veckor för att bidra till mer hållbara konsumtionsmönster. Från mitten av september till mitten av oktober kommer hundratals, ja kanske tusentals, människor över hela världen som brottas med liknande problem att agera samtidigt med ett gemensamt mål – mer ekologiskt.

Kampanjaktiviteter runt om i världen

Med hjälp av bondemarknader, kampanjer i media och samarbete med skolor världen över kommer sätts fokus på konsumtion och produktion av ekologisk mat. I Etiopien ordnar ISD panelsamtal mellan jordbrukare, politiker, företag och konsumenter. I Malaysia lanserar CAP en ekologisk bondens marknad. I Kenya, Uganda och Tanzania ordnar nätverk för hållbar konsumtion påverkansmöten och sprider information på marknader. Det är bara ett axplock av de aktiviteter som kommer att gå av stapeln.

Gemenskap mellan organisationer

– Det här är ett jättebra tillfälle att engagera skolorna som vi arbetar med, säger Ana Meirelles från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Centro Ecológico i Brasilien. Med Green Action Week och ekologisk odling som tema kan vi engagera eleverna i ett stort antal ämnen, som språk, geografi, biologi och kemi. Vi kan också sätta fokus på den mat som barnen äter i skolan.

– Med Green Action Week kan deltagarna känna att de är en del av en global miljörörelse, det kommer att göra dem stolta och känna att det de gör är viktigt. Det är viktigt att känna gemenskapen, den ger oss styrka och hoppfullhet, säger Maryleen Micheni från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation PELUM i Uganda.

Samarbete med global konsumentrörelse

För att nå ut till så många konsumenter som möjligt världen över samarbetar Naturskyddsföreningen med Consumers International (CI), som samlar över 240 konsumentorganisationer i 120 länder. Tillsammans har Naturskyddsföreningen och Consumers International tagit initiativet till Green Action Fund, där CI:s medlemsorganisationer kan söka stöd för att delta i kampanjen.

Miljövänliga Veckan i Sverige

Ett av framgångsrecepten från Miljövänliga Veckan i Sverige är att fokusera kampanjen på positiva lösningar. Det har varit en effektiv strategi. Innan den första kampanjveckan om kaffe i mitten av 90-talet fanns en sorts ekologiskt kaffe, i hälsokosten. Efter kampanjveckan fanns tio olika sorter. Efter första kampanjveckan för ekologiska bananer såldes lika mycket ekobananer på två veckor som man sålt på ett år innan.

I höst kommer  våra medlemmar på över hundra olika platser i Sverige att delta i Miljövänliga Veckan, tillsammans med människor och organisationer världen över!

Gå in på Facebook och läs mer på Green Action Weeks egen sida, gilla och dela! >>
Läs mer om svenska Miljövänliga Veckan>>
Läs mer om Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer på Globala kartan>>