Miljövänliga Veckan på världsturné

Miljövänliga Veckan har spridit sig över världen som Green Action Week. Att ägodela och ta tillvara prylar är inget nytt – nu tar över 50 organisationer i 30 länder begreppet vidare tillsammans med lokala grupper. Det är dags att utmana konsumtionsmönster, att byta, dela och laga våra prylar, för att rädda planeten och stärka gemenskapen!

Organisationen Consumer Voice i Indien samlar kvinnor för att plantera och ta hand om växter, ett steg för att mildra de svåra luftföroreningarna i storstaden New Delhi.

Foto / Illustration:

Consumer Voice

Du kanske tror att Miljövänliga Veckan är något som bara händer i Sverige? Då är det dags att tänka om!

Miljövänliga Veckan började med sin första kampanj redan 1990 som ett initiativ från engagerade medlemmar i Naturskyddsföreningen. Mellan 100 och 150 lokalkretsar brukar fixa aktiviteter under Miljövänliga Veckan, alltid under vecka 40, och många, många medlemmar runtom i Sverige sprider budskapet vidare. 

Genom målmedvetet arbete och entusiasm har kampanjen de senaste åren spridit sig i världen som Green Action Week. Förra året deltog 45 organisationer i 24 olika länder, från Filippinerna och Indien till Brasilien och Kenya.

Var än aktiviteterna äger rum, så är fokus på positiva lösningar – konceptet som visat sig så framgångsrikt för Miljövänliga Veckan. Bland annat har kampanjveckan sett till att försäljningen av ekokaffe ökat rejält, liksom försäljning av ekologiska bananer.

I år är det gemensamt tema över hela världen. Den globala kampanjen Green Action Week fokuserar på Sharing Communities (på svenska betyder det ungefär lokalsamhällen som delar med sig) och hållbar konsumtion, inte bara för att rädda planeten, men också för att minska ojämlikhet och stärka de sociala banden mellan människor.

I Shiha distriktet vid Kilimanjaro förbereder Anna sina lokala fröer för förvaring tills hon kan så dem vid nästa växtsäsong. Foto: Envirocare, Tanzania

Förra året hade Green Action Week en rad framgångsrika aktiviteter. I Peru gick den lokala organisationen ASPEC ut i skolorna och pratade om ägodelande och återvinning på ett barnvänligt sätt, och varje elev lovade att i sin tur berätta för tre vänner. I Kenya delade man fröer för att använda som utsäde, ett frö för förändring – en förändring där man tar hand om lokalt anpassade fröer i stället för att vara beroende av dyrt utsäde från bolag.

“આપ-લે નો ઓટલો”- att ge och ta eller “Cadena de favores” - en kedja av tjänster

Att dela saker är inget nytt, utan snarare tradition som gått förlorad. Det går under olika namn i olika delar av världen: “આપ-લે નો ઓટલો”- att ge och ta, “Cadena de favores” - en kedja av tjänster, att ägodela eller att ingå i en delningsekonomi.

Vad man än kallar det så inser fler och fler att enda sättet att ha tillgång till varor och tjänster utan att äventyra planetens gränser är att utmana våra konsumtionsmönster och börja ta tillvara på våra ägodelar bättre, att dela på prylarna helt enkelt. Dessutom är det kul att laga och fixa prylar tillsammans!

I årets Green Action Week slås nya rekord i engagemang. 50 organisationer i 30 länder ligger i startgroparna för att inspirera till hållbara alternativ. Här är ett axplock av händelser från Green Action Week 2019:

• Utbyte av fröer och jordbruksredskap bland bönderna i Filippinerna.
• Klädbytardag i Brasilien.
• I översvämningsdrabbade Kerala arbetar man med återuppbyggnad med hjälp av återanvändning av material.
• I Rwanda bygger man stallar och växthus som kan användas gemensamt.
• I New Delhi träffas kvinnor i olika åldrar för att lära sig att plantera och odla växter som motverkar de svåra luftföroreningarna i staden.

När du är med på Miljövänliga Veckan i Sverige, så stanna upp ett ögonblick och tänk den svindlande tanken att det som startade som ett initiativ från några engagerade medlemmar i Sverige har spridit sig över världen. Under en intensiv tid kampanjas det från Filippinerna till Brasilien, från Sverige till Sydafrika för hållbar konsumtion!

" Med Green Action Week känner vi att vi är en del av en global miljörörelse. Gemenskapen är viktig, den ger oss styrka och hoppfullhet” Maryleen Micheni från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation PELUM i Uganda  

Kolla in vad som händer runt om i världen på Green Action Week’s egen Facebooksida 

Kolla hur du fixar grejen