Mycket mer än en kampanj för ekologisk mat

Försäljningen av ekovaror ökade i Argentina. I Tanzania blev ekologisk odling en del av läroplanen. I Rwanda och Tanzania har bönderna börjat samarbeta med jordbruks- och miljöministrarna. Vår globala miljövänliga vecka, Green Action Week, samlade 33 organisationer i 21 länder. I höst är det dags igen.

Deltagare på konferens i Filippinerna under Global Action Week 2014.
Deltagare på konferens i Filippinerna under Global Action Week 2014.

De som producerar maten vi ska äta, de som lever nära giftjordbruken. De vill, precis som vi, slippa utsätta sig och sina barn för dagliga hälsorisker.  Enligt Naturskyddsföreningens utvärdering av, Green Action Week 2014, bidrar den årliga konsumentkampanjen till så mycket mer än att skapa uppmärksamhet kring fördelarna med ekologisk mat.

En början till en större förändring

Filippinierna är en del av Green Action Week, precis som gatuteatern i indiska Jaipur och ungdomarnas ekoflashmobb i Kiev, Ukraina.

På temat Organic Food and Farming for All kampanjade förra hösten 33 organisationer i 21 länder för att göra konsumenter, producenter och beslutsfattare mer medvetna om eko. Många organisationer upplevde att kampanjen bidrog till att skapa nya mötesplatser mellan de som odlar maten och de som ska äta den.

I länder som Argentina och Sverige rapporterar samarbetsparter om en ökad försäljning av ekologiska livsmedel i anslutning till kampanjen. I Tanzania har lärare fått med ekologisk odling i läroplanerna för grundskolan. I Filippinerna har lokala myndigheter skrivit under sitt stöd för informella certifieringssystem. Och i Kenya och Rwanda vittnar samarbetsorganisationerna om att kampanjaktiviteterna har lett till partnerskap med de nationella jordbruks- och miljöministerierna.

 

Green Action Week hjälper till att skapa ett intresse för ekologiskt, som i nästa led kan innebära en större förändring.

Även om Green Action Week mest handlar om lokala aktiviteter och nationellt påverkansarbete, så tycker många organisationer att deras kampanjaktiviteter blir starkare när de kan visa att hela världen är med.

För att stärka den globala samhörigheten och utbyta idéer och tankar om hur organisationer bäst når ut, har Naturskyddsföreningen i samarbete med Consumers International i London ordnat webbinarium, bland annat med tips för den som vill bli bättre på att kampanja i sociala medier.

Ekologiskt kaffe i fokus

Också vi här i Sverige berörs av det som pågår i Green Action Week världen över. Inte minst när vi köper livsmedel som producerats i länder där kampanjen pågår. I höst kommer Miljövänliga veckan, Green Action Weeks svenska motsvarighet, att fokusera på ekologiskt kaffe och spannmål.