Naturskyddsföreningen beklagar beslut om vargjakt

Idag beslutade Naturvårdsverket att tillåta licensjakt på varg i åtta län. Detta innebär i praktiken att vi kan förvänta oss en omfattande vargjakt under vintern, den första på nästan fyra år.

Pressmeddelande

– Mycket tyder på att vi kommer att få se den mest omfattande vargjakten i Sverige i modern tid. Rovdjuren är en naturlig del av Sverige och det gör mig uppriktigt illa till mods att vargens återkomst har blivit en så konfliktfylld fråga. Vargbeståndet är kraftigt inavlat, och forskarna har visat att missbildningarna ökar stadigt, säger Jan Terstad, avdelningschef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen.

I beslutet delegerar Naturvårdsverket beslutanderätten om licensjakt till åtta länsstyrelser i Mellansverige under tre hela år. I samma beslutspaket finns också en förvaltningsplan samt nya miniminivåer, som styr mot en kraftigt minskad vargstam. 

– Att överlåta licensjakten till länsstyrelser som i vissa fall öppet deklarerat sin vilja att minska sin vargstam med hälften eller mer är helt enkelt inte ansvarsfullt. Den nya ordningen innebär också att beslutet inte kan överklagas i domstol. Detta står i stark konflikt med EU-rätten, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen. 

För mer information:

Jan Terstad, avdelningschef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen, 08-702 65 19

Oscar Alarik, jurist Naturskyddsföreningen, 070-611 32 29

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93