Naturskyddsföreningen deltar på klimatmötet COP25 i Madrid

Höjda klimatambitioner, beslut om regler för samarbeten och marknadslösningar samt ersättning för förluster och skador – tre viktiga områden under årets klimatmöte.

Klimatläget är allvarligare än vad forskningen tidigare kunnat påvisa. Det visar årets rapporter från FN:s klimatpanel. Hela världen står inför en samhällsomställning som kräver att deltagarna vid årets klimatmöte COP25 visar vägen och gör allt vad man förmår för att hantera situationen.

Det finns samtidigt en risk att den globala ambitionsnivån och möjligheten att nå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål urholkas, om inte robusta regler för de marknadslösningar som Parisavtalet erbjuder (Artikel 6) antas. Naturskyddsföreningen förväntar sig att Sverige driver på för högsta möjliga ambition, både inom EU och i bilaterala samtal med andra länder.

Tre frågor som Naturskyddsföreningen anser är avgörande på COP25

1. Höjda klimatambitioner
En politisk överenskommelse om höjda ambitioner i linje med slutsatserna i IPCC:s specialrapport om 1,5°C som grund för de uppdaterade nationella klimatplaner, NDC:er, som parterna ska lämna in nästa år. Vi förväntar oss att EU, under Europeiska rådets möte som genomförs samtidigt som COP25, den 12e december, beslutar om ett nytt långsiktigt mål om att nå netto noll i utsläpp senast 2050 och att unionen under COP25 signalerar att EU kraftigt kommer att höja sitt klimatmål till 2030 under nästa år. Vi förväntar oss att Sverige tydligt driver på för detta.
 
2. Robusta regler för samarbetsmekanismer och marknadslösningar
I Madrid ska Parisavtalets regler för samarbetsmekanismer och marknadslösningar fastslås. Hittills har den typen av mekanismer inte resulterat i utsläppsminskningar.  Länderna måste öka nu öka ambitionsnivåerna i linje med 1,5-gradersmålet vid genonförandet av Parisavtalet. I Madrid måste länderna därför besluta om robusta regler som styr utvecklingen åt rätt håll. Blir reglerna svaga riskerar möjligheten att nå Parisavtalets temperaturmål att urholkas.
 
3. Finansiell ersättning för förluster och skador
Förluster och skador till följd av klimatförändringarna är en viktig rättvisefråga. Det handlar om hur effekterna av klimatförändringar som varken kan undvikas genom utsläppsminskningar, eller hanteras genom anpassningsåtgärder, ska behandlas. En översyn av den så kallade Warszawamekanismen för förlust och skada ska genomföras under COP 25. De länder som orsakat klimatförändringarna måste ge stöd till de länder som är mest utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser. Det behövs en finansieringslösning för att kanalisera detta stöd till utsatta länder.
 
Vid FN:s stora klimatkonferens COP25 i Madrid 2-13 december deltar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén (8-13 december) och Caroline Westblom (7-13 dec).

Under mötet, den 10 december, är det den internationella människorättsdagen. Då genomför Naturskyddsföreningen en manifestation både i Sverige och på plats i Madrid. Samtidigt genomförs också en liknande manifestation i Chile.

Kontakt:
På plats i Madrid:
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Caroline Westblom, sakkunnig klimat, Naturskyddsföreningen, 073 513 39 97

I Sverige:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07