Naturskyddsföreningen positiv till ny vägledning om artskydd

Naturskyddsföreningen välkomnar förslaget till ny vägledning från Europeiska kommissionen om hur artskyddsreglerna i EU:s lagstiftning ska tolkas. Samtidigt uppmanar vi regeringen att stödja förslaget och inte försöka få till stånd försvagningar av de texter i vägledningen som syftar till ett starkt skydd av rovdjur och andra skyddade arter.

Det har länge funnits ett behov att uppdatera vägledningarna till artskyddsreglerna i EU:s art- och habitatdirektiv. Även om inte vägledningarna från EU-kommissionen har någon bindande juridisk betydelse, så har de betydelse för medlemsländernas politik eftersom den ger ledning om hur kommissionen kan tänkas ställa sig om medlemsländerna blir indragna i en konflikt.

– Särskilt den tidigare vägledningen om skyddet av rovdjur var i behov av modernisering eftersom den snarare bidrog till förvirring om vad som faktiskt gäller än tvärtom, säger Oscar Alarik, Chefsjurist. Nu har kommissionen arbetat in slutsatserna från EU-domstolen om den finska vargjakten, vilket ökar trycket på bland annat den svenska regeringen att skärpa rovdjurspolitiken.

Det var i oktober som EU-domstolen meddelade ett så kallat förhandsavgörande i ett fall om vargjakt i Finland, som var snarlikt den svenska licensjakten. EU-domstolen gjorde en rad förtydliganden som kan ha betydande påverkan på den svenska rovdjurspolitiken. Det rör sig bland annat om att man inte längre får tillgodoräkna sig vargar i grannländer utanför EU när man bedömer hur den egna stammen mår och att försiktighetsprincipen måste beaktas vid vetenskaplig osäkerhet. Dessa uttalanden från EU-domstolen har fått genomslag i kommissionens vägledning.

– Vi har i en tidigare remissvända sett hur svenska myndigheter försökt försämra skyddet för rovdjur i kommissionens vägledning. Vi uppmanar nu regeringen att respektera att det behövs en tydlighet och förutsägbarhet i rovdjurspolitiken, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Även om förändringarna i vägledningen är välkomna, så finns det självklart utrymme för ytterligare förbättringar från vår horisont. Specialavsnittet om skogsbruk är i behov av kraftig revidering för att återspegla dagens hållbarhetsutmaningar, och bilagan om varg innehåller en hänvisning till den gamla överspelade vägledningen som måste ha lämnats kvar av misstag, säger Oscar Alarik, Chefsjurist.