Naturskyddsföreningens generalsekreterare slutar i höst

Naturskyddsföreningens generalsekreterare och klimattalesperson Svante Axelsson har meddelat att han kommer att avsluta sin tjänst den 31 augusti i år. Svante Axelsson har varit föreningens generalsekreterare i 16 år. Det närmaste året kommer att han att verka som gästforskare på Linköpings universitet.

Pressmeddelande

- Det var varit en fantastisk tid att leda Sveriges största miljöorganisation, idag med 224 000 medlemmar. Det är ett oerhört stimulerande och roligt jobb där det faktiskt går att göra skillnad, men efter 16 år är det nu dags för mig att gå vidare till andra utmaningar, säger Svante Axelsson.

- Det har hänt ofantligt mycket i miljödebatten under de här åren. För 16 år sedan var klimatpolitiken knappt uppe på den politiska agendan. Idag är ekologisk mat och miljögifter i vardagen stora frågor. Det har varit spännande att vara med på resan när Naturskyddsföreningen ändrat sin tonalitet och fokus, från problemen till lösningarna, säger Svante Axelsson.

- Klimatfrågan har fått medvind efter framgången i Paris, och många i näringsliv och kommuner vill idag gå lika fort fram mot ett fossilfritt samhälle som Naturskyddsföreningen. Det ger unika möjligheter för politikerna att ta fram en utvecklingsagenda för hela samhället, där miljöproblemen kan lösas samtidigt som välfärden ökar.  Mycket återstår förstås att göra, men det känns hoppfullt att lämna över stafettpinnen i ett sådant här läge, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningens styrelse ansvarar för kommande rekrytering. För frågor gällande rekryteringen, kontakta Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

- Svante har uträttat stordåd som generalsekreterare. Föreningen har vuxit och blivit en mycket stark röst i miljödebatten. Hans djupa kunskap om miljöfrågor, i kombination med hans unika förmåga att på ett konstruktivt sätt presentera förslag på lösningar på miljöproblemen, har varit en enorm tillgång för föreningen, säger Johanna Sandahl.

Från den 31 augusti kommer Johanna Sandahl att vara föreningens klimattalesperson. Nuvarande vice kanslichef Anna Nilsdotter kommer att vara tillförordnad kanslichef.

Pressbilder:
Svante Axelsson vid järnvägspår
Svante Axelsson vid solceller

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 0707 28 25 85
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 0703 57 80 23
Anna Havula, press -och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 0708 703 700

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.