Oetisk pilbågsjakt borde motarbetas

Häromveckan provsköt ledamöter från Riksdagens jaktklubb med pil och båge, trots att det är förbjudet i lag. Sofia Arkelsten och Mikael Karlsson skriver i en gemensam debattartikel i Aftonbladet att är det problematiskt att jaktklubben släpper fram pilbågslobbyn, vars syfte är att underminera förbudet mot pilbågsjakt.

Häromveckan provsköt ledamöter från Riksdagens jaktklubb med pil och båge, trots att det är förbjudet i lag. Enligt Sofia Arkelsten och Mikael Karlsson är det problematiskt att jaktklubben släpper fram pilbågslobbyn, vars syfte är att underminera förbudet mot pilbågsjakt.

Företrädare för en idag förbjuden och dessutom kontroversiell form av jakt höll ett event inne i Riksdagen häromveckan. Där kunde ledamöter som är medlemmar i den interna jakt- och fiskeklubben provskjuta pilbåge. Det är inte så dramatiskt. Den ledamot eller tjänsteman som vill spänna en båge på sin fritid har all rätt att göra det. Det som utmanar med övningen är just att det är i syfte att underminera förbudet på bågjakt i Sverige.

På Naturvårdsverkets hemsida står att det inte är tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Det har det inte varit sen ett försök med bågjakt på hjortar i hägn år 1998. Det försöket varken fortsatte eller förlängdes. Det finns en inlämnad ansökan om att tillåta jaktmetoden. Ansökan behandlas av Naturvårdsverket som inte kan säga när beslut i ärendet kommer. Frågan var uppe under förra mandatperioden men inte heller då fattades  det något beslut om att tillåta jakt med pil och båge. Möjligen är detta kopplat till den pågående jaktlagsutredningen.

Det finns en intresseorganisation som heter Bågjaktsförbundet som aktivt driver frågan. De samarbetar med andra på Europanivå för att exempelvis få tillgång till forskning som stöder deras sak. På sin hemsida skriver de att nu efter årsmötet ska de samtala med Naturvårdsverket för att höra var i processen deras ansökan befinner sig. Detta kommer ske under våren. De meddelar också att de ska göra sitt yttersta för att övertyga jaktlagsutredningen om bågjaktens berättigande. De säger sig söka kontakt med svenska Jägarförbundet och Jägarnas riksförbund för att söka ett utökat aktivt stöd.

Några länder tillåter jakt med pil och båge. Några tillåter detta enbart för smådjur. Men i exempelvis Storbritannien är det totalförbjudet sedan 1965. Enligt svenska jaktlagen ska jakt bedrivas så att djuret inte utsätts för onödigt lidande. Pilbågsjakt uppfyller inte detta krav.

För den här typen av jakt används särskilda bågar och särskilda pilar. Det kan argumenteras att utvecklingen av den här typen av pil och båge gör skillnad. De ska vara än mer dödliga. Men i Sverige finns särskilda bestämmelser om typgodkännande av fångstredskap – och de syftar just till att vilt inte utsätts för onödigt lidande.

Den som jagar på detta förbjudna sätt har som idé att skjuta mot ett litet träffområde på ett vilt djur. Resultatet är att det trots chocken känner smärta, lidande och springer tills det förblöder. Förutsatt att jägaren klarar skottet. Det är mycket tveksamt och brister i jaktetik.

Vår bild är att seriösa jägare bryr sig om jaktetiken och har respekt för både djur och natur. Bågjakt rimmar illa med den bilden. Men det talar sitt tydliga språk att de två etablerade jägarföreningarna ses som objekt för Bågjaktsförbundets övertalningsinsatser. De har hållit emot. Men det gjorde inte riksdagens jakt- och fiskeklubb.

Sofia Arkelsten, (M), ordförande i utrikesutskottet, Sveriges riksdag
Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen

Lär artikeln i Aftonbladet och deltag i debatten >>

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.