Öppet brev till Sveaskogs styrelse: Varför avverkas skyddsvärda skogar?

Statliga Sveaskog har under många år avverkningsplanerat och avverkat skyddsvärda skogar med höga naturvärden.

Brännvinsberget i Ore skogsrike före och efter Sveaskogs avverkning.
Artikel

Vi kräver i ett öppet brev till Sveaskogs styrelse att bolaget blir mycket mer transparent. De bedömningar och analyser som ligger till grund för vilka skogar som avverkas och vilka som bevaras måste offentliggöras.

Ideella naturvårdare har under många år dokumenterat och granskat Sveaskogs skogsbruk. Vi har vid upprepade tillfällen nåtts av rapporter om mycket stora brister i bolagets naturvårdsarbete. Kritiken handlar främst om Sveaskogs naturvärdesbedömningar – som används vid planering av avverkningar och när skogar klassas ner från naturvårdsskogar som bevaras, till produktionsskogar som avverkas. 

Det är vanligt att Sveaskog avverkningsanmäler och avverkar skogar med mycket höga naturvärden, där det ofta finns hotade och rödlistade arter. Kritiken mot hur Sveaskog sköter sina ekoparker, senast i Kaliber 18 dec, pekar också på att det kan finnas brister i bolagets analyser och underlag som ligger till grund för ekoparksplanerna.

Just nu pågår en strid i Ore skogsrike i Dalarna som tydligt visar på brister i Sveaskogs naturvårdsarbete. Förra året avverkade bolaget delar av Brännvinsberget, ett område med livsmiljöer för många rödlistade och hotade arter. Sveaskog planerar nu att avverka flera mycket skyddsvärda områden i Ore. Kritiken mot de planerade avverkningarna är massiv. På onsdag samlas därför ett flertal miljöorganisationer på plats i en av de hotade skogarna för att protestera mot Sveaskogs planer.

Sveaskog måste börja redovisa sina naturvårdsbedömningar öppet. Vi har alla rätt att få veta vilka bedömningar som ligger till grund för när skogarnas öde avgörs. Det är trots allt allas våra skogar som Sveaskog förvaltar.