Ordna ett café planet om ÄGODELA

Café planet är Studiefrämjandets särskilda arena för hållbarhetsfrågor, och en mötesplats för de som på olika sätt vill arbeta aktivt för en hållbar framtid. Nu finns det möjlighet för Naturskyddsföreningens kretsar att ordna ett café planet om kollaborativ ekonomi.

Artikel

Syftet med ett café planet-arrangemang är att fånga upp och fördjupa människors intresse för hållbarhets- och omställningsfrågor. I en inkluderande atmosfär tittar vi på film, diskuterar och lyssnar på föreläsningar. Det kan också bli startskottet för många fler aktiviteter, som till exempel en klädbytardag, en studiecirkel eller en ny lokal folkrörelse.  

Studiefrämjandet riksförbundet avsätter under januari-april 2016 ett stöd till de Studiefrämjandetavdelningar som lokalt tillsammans med Naturskyddsföreningen önskar anordna café planet om kollaborativ ekonomi. Stödet omfattar 1 000 kronor per arrangemang och ort, max 3 arrangemang per Studiefrämjandet-distrikt. De Studiefrämjandet-avdelningar som är intresserade av att söka lanseringsstödet kan läsa mer om det på Studiefrämjandets intranät.

> Så här kan du lägga upp ett café planet om kollaborativ ekonomi 

> Tips om hur boken ÄGODELA kan användas

> Tips i samband med filmvisning av "Dela är det nya äga"


Kontaktpersoner:

Eva Eiderström
Naturskyddsföreningen
avd.chef Handla Miljövänligt, faktaansvarig Ägodela
eva.eiderstrom@naturskyddsforeningen.se
070-755 81 12

Annika Stigmark
Studiefrämjandet, riksförbundet
utvecklingsledare natur, djur och miljö
annika.stigmark@studieframjandet.se
08-545 707 20