Över 45 000 uppmanar regeringen att förändra Sveaskogs uppdrag

Statliga Sveaskog har under många år fått skarp kritik från flera delar av samhället för att avverka skyddsvärda skogar och för bristande transparens. Näringsminister Ibrahim Baylan har nu fått ta emot över 45 000 namnunderskrifter från medborgare som vill se att regeringen ändrar det statliga skogsbolaget Sveaskogs uppdrag.

Från vänster: Dennis Kraft Birdlife, Louise Karlberg Naturskyddsföreningen, Linda Berglund WWF, näringsminister Ibrahim Baylan, Viktor Säfve Skydda skogen, Lina Burnelius Greenpeace.

Överlämningen skedde den 11 april klockan 13.30 på näringsdepartementet. Medverkade gjorde Naturskyddsföreningen och representanter från Världsnaturfonden WWF, Greenpeace, Birdlife och Skydda skogen. Totalt stod 23 natur- och miljöorganisationer bakom uppvaktningen som är resultatet av kampanjen ”Vår skog”. 

– Det är av stor vikt att Sveaskog nu går från ord till handling och visar att de verkligen vill och kan vara en förebild vad gäller ett hållbart skogsbruk och att de ställer om till hyggesfria metoder. För att kunna göra det behöver ägardirektivet förändras. Avkastningskravet behöver sänkas och ersättas med bredare mål som syftar till långsiktig hållbarhet och ser till det sammantagna värdet av skogen, säger Louise Karlberg, chef för skog- och naturvård på Naturskyddsföreningen, som var på plats vid överlämningen.

Uppropets uppmaningar till ministern och regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

2. Använda statliga skogar med låga naturvärden för att byta mot privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Läs mer om kampanjen Vår skog här.

Presskontakt:
Lisa Persson
Presskommunikatör
Naturskyddsföreningen
070-916 41 79