Påven satsar för att skydda Amazonas

Vatikanen har tidigare uppmärksammat bland annat klimathotet, och nu engagerar sig katolska kyrkan även i Amazonas framtid. En av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Brasilien är på plats i Rom.

Ormezita Barbosa från CPP i Brasilien är en av deltagarna på Vatikanens möte om Amazonas. Här är hon med påven.
Ormezita Barbosa från CPP i Brasilien är en av deltagarna på mötet om Amazonas som påven kallat till.

Påven har bjudit in till ett tre veckor långt möte där man ska diskutera hoten mot världens största regnskog. Det senaste året har till exempel skogsskövlingen i Amazonas ökat och en stor mängd mycket giftiga bekämpningsmedel blivit lagliga. 

Bland annat är 184 biskopar från de nio länder som utgör Amazonas inbjudna. Och påven har även bjudit in civilsamhällesorganisationer till mötet. På mötet deltar bland annat representanter för CPP, en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer.

– Vår närvaro här i Rom syftar till att påverka biskoparna att fatta beslut som tar hänsyn till verkligheten för de människor i Amazonas som utsätts för våld och kränkningar, förklarar Ormezita Barbosa, generalsekreterare för CPP.

CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) är en ideell organisation som arbetar för Brasiliens många fiskesamhällen utifrån ett rättighets- och genusperspektiv.

Ormezita Barbosa menar att mötet är ett viktigt forum för att till exempel utbyta erfarenheter med andra organisationer:

– Vi har djupa samtal med biskoparna här och det finns en gemensam förståelse kring vikten av frågan, inte bara med biskoparna i Brasilien utan också med biskoparna i andra länder. I dessa tider av bakslag är det mycket viktigt att förmedla – både till påven och biskoparna – vår önskan om strukturella förändringar, och vårt stöd för de framsteg som påven föreslår, säger Ormezita Barbosa.

 

Globala nyhetsbrevet

Följ oss och vårt globala arbete med natur och miljö.