Positiva besked för miljö och klimat i S, MP, C, L-överenskommelse

Förslaget till en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som offentliggjordes idag överraskar positivt på miljö- och klimatområdet. Men delarna om skog och strandskydd väcker oro.

Ett förslag till överenskommelse mellan S, C, L och MP är nu klart som kan komma att ligga till grund för en regeringsbildning. Överenskommelsen innehåller en rad förslag om miljöpolitiken – som både kan gynna klimatet, den biologiska mångfalden och landsbygden.

– Vi är positivt överraskade av innehållet i vissa miljöfrågor i överenskommelsen. Om det här blir verklighet kommer vi kunna ta viktiga steg framåt i flera miljömål, om till exempel klimat och kemikalier, under kommande mandatperiod. Det här kan lägga en stabil grund i miljöpolitiken de kommande åren, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen ordförande.

– Det är upplyftande att det finns en bred samsyn om att klimatet är en central fråga mellan partierna. Vi är positiva till många skrivningar, bland annat om flygskatten, restriktioner för bottentrålning i skyddade områden, höjda anslag till skydd av värdefull natur och förslaget om en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor, säger Karin Lexén, generalsekreterare. 

Naturskyddsföreningen varnar dock för att inskränkningar i strandskyddet bland annat kan öka sårbarheten på klimatområdet. Vissa skrivningar om skog och naturvård är också problematiska.

– Vi beklagar att den utökade nyckelbiotopsinventeringen i skogen inte återupptas. Det är heller inte bra att försvaga strandskyddet, men reformerna kan bli bra i slutändan, om det också blir frågan om skärpningar i högexploaterade områden där strandskyddet behövs allra mest, säger Johanna Sandahl.

Presskontakt:
Lisa Persson, 070-916 41 79