Regeringen öppnar för halverad vargstam

I dagens rovdjursproposition föreslås att riksdagen ska fastställa ett intervall på 170-270 vargar i Sverige. Därmed bryter regeringen direkt med Vargkommitténs förslag att myndigheter ska fastställa hur många vargar vi ska ha på vetenskaplig grund. Intervallet ligger mycket långt ifrån vad forskare och myndigheter visat krävs för att säkra vargstammen på sikt. Regeringens mål öppnar för en jakt som halverar dagens stam på cirka 400 vargar.

Naturskyddsföreningen och WWF är kritiska till regeringes förslag om vargstammen, den öppnar för licensjakt,
Regeringen raserar det sköra samförståndet i Varkommittén. Om regeringens förslag blir verklighet riskerar 200 vargar att skjutas.
Pressmeddelande

– Jag är oerhört besviken. Regeringen kortsluter en grundbult i Vargkommitténs förslag och öppnar i värsta fall för en jakt på över 200 vargar i vinter. Det tar politiken tillbaka till ruta ett och raserar det sköra samförstånd som Vargkommittén byggde upp, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I slutet av augusti presenterade regeringens enmansutredare för Vargkommittén, landshövding Peter Egardt, ett förslag som hade möjlighet att skapa en bred enighet i den infekterade vargfrågan. Vargkommittén föreslog bland annat förstärkta skadeförebyggande åtgärder, ökad ersättning vid skada, förenklad skyddsjakt, och åtgärder mot illegal jakt. Miljörörelsen och merparten av de berörda organisationerna var i huvudsak positiva till förslaget.

- Regeringen hade en unik möjlighet att lösa problemen runt rovdjursfrågan men tyvärr har de missat chansen med den rovdjursproposition som nu lagts fram. Felbedömningen riskerar att istället öka konflikterna, menar Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF.

En grundbult i Vargkommitténs förslag var att myndigheter på vetenskaplig grund skulle fastställa ett intervall för så kallad ”gynnsam bevarandestatus” för vargstammen, som är ett krav i EU-lagstiftningen. Utredaren menade att ett sådant expertbeslut inte bör fattas av riksdagen, utan att det, precis som för andra hotade arter, ska läggas fast av myndigheter.

- Regeringens förslag saknar vetenskaplig grund. Det avviker från Vargkommitténs förslag och skiljer sig ordentligt från vad Rovdjursutredning föreslog ifjol. Den utredningens internationella vetenskapliga panel föreslog en siffra på 700 vargar. Regeringens nya intervall motsvarar vad som fick EU-kommissionen att inleda en rättsprocess mot Sverige, menar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Naturskyddsföreningens och WWF:s gemensamma yttrande över Varkommitténs betänkande >>

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Tom Arnbom, rovdjursexpert, WWF, 070-554 40 66
Louise Wileen Bjarke, presschef, Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28