Remiss för nya miljökrav på el märkt med Bra Miljöval

Kriterier för miljömärkning av produkter och tjänster skärps kontinuerligt för att minska deras påverkan på miljön. Nu lämnar Bra Miljöval en remiss med förslag på nya miljökrav på el. Skärpta krav på vattenkraft samt inkludera sol- och vindkraft från Europa är en del av förslagen. Ta del av förslagen och lämna dina synpunkter innan den 15 januari.

Hedefors vattenkraftverk

Foto / Illustration:

Ola Höiden

Här är några av de förändringarna som föreslås i remissversionen:

  • Vattenkraften i Sverige ingår numera i den nationella planen för att ge alla kraftverk moderna miljötillstånd enligt miljöbalken. Därför har kriterierna anpassats och en översyn gjorts av additionaliteten utifrån vilka miljöanpassningar som eventuellt är gjorda vid vattenkraftverken.
  • För el från kraftvärme har en översyn och samordning skett med befintliga kriterier för fjärrvärme och biobränslen.
  • I förslaget kan sol- och vindkraft från länder i stort sett hela Europa bedömas. En förutsättning är dock att annullering av ursprungsgarantier kan ske i Sverige.
  • Det som i tidigare version enbart var stoppområden för vindkraft är numera stoppområden även för etablering av solkraft.

Se alla förslag på nya kritierier för Bra Miljöval Elenergi

Lämna in remissvar innan den 15 januari

Sista datum för att lämna svar är 15 januari 2021 och enklast är att notera kommentarer i pdf-dokumentet och e-posta till produktansvarig. 

Det här händer efter den 15 januari

Efter den 15 januari 2021 påbörjar vi bearbetning av kriterierna utifrån inkomna synpunkter och ett färdigt kriterium presenteras under 2021.

För kännedom så kan eventuella synpunkter komma att publiceras på vår webbsida, men det går bra att vara anonym i listan med svar. Om så önskas vill vi att ni meddelar detta i samband med ert remissvar.