Så påverkas mangrove av exploatering

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Mangroven är ett av världens mest hotade ekosystem.

Mangrove är ett viktigt ekosystem med stor biologisk mångfald.
Mangroveskog tar upp nära fyra gånger så mycket koldioxid som regnskog.

VAD ÄR MANGROVE?

Mangroveskogar är ett av världens mest produktiva ekosystem. Mangroven finns mellan land och hav längs med tropiska och subtropiska kuster. Med sina labyrinter av rötter och trädstammar fungerar mangroven som barnkammare, skydd och skafferi åt fiskar, skaldjur och andra organismer. Den är också viktig för många fåglar, reptiler och groddjur.

Mangroven är även betydelsefull för människan eftersom den skyddar mot stormar och flodvågor och förser oss med bland annat fisk och medicin. Mangroven stabiliserar dessutom marken så att risken för kusterosion minskar. Den mildrar också klimatförändringar genom att ta upp nära fyra gånger så mycket koldioxid som regnskog. 

HUR SKADAS DEN?

Mangroven är ett av världens mest hotade ekosystem, och över 35 procent – på vissa platser hela 50 procent – av världens mangrove har redan försvunnit. En av de främsta orsakerna är skövling för att göra plats åt hotellbyggen, åt saltodlingar och inte minst åt vattenbruk, som till exempel odling av jätteräkor. Priset för räkodlingen i tropikerna är högt. När mangroveskogen huggs ner försvinner viktiga livsmiljöer för många fiskarter. Fiskfångsterna vid kusten minskar, och därmed minskar tillgången till mat och inkomst för lokala fiskarfamiljer. När stora områden avverkas och grävs ut för att anlägga räkodlingar släpps koldioxid ut i luften. Det gör att uppvärmingen av klimatet går snabbare istället för att bromsas upp.