Så starkt är stödet för flygskatt

En undersökning som genomförts av Sifo på uppdrag av Naturskyddsföreningen 2016 visar att det finns en stark majoritet för en klimatskatt på flyg. Stödet är starkt bland sympatisörer av samtliga partier likväl som invånare på landsbygd, i städer och storstadsregioner.

>Läs hela Sifo-undersökningen här

– Svenska folket efterfrågar tydligt verkningsfulla klimatåtgärder från politiken. Den som orsakar klimatutsläpp ska betala, och nu måste det bli ett slut på subventionerna till det klimatskadliga flyget, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Utsläppen från svenskarnas flygresande har ökat till en nivå som motsvarar klimatpåverkan från alla personbilar i Sverige. Mest ökar utrikesflygen, där flygresorna ökat med 130 procent 1990-2014. Trots det slipper flyget såväl energiskatt, koldioxidskatt och moms på utrikesavgångar. Undersökningen visar att förslaget om att låta svenskt flyg att betala sin klimatpåverkan bemöts övervägande positivt av såväl stadsbor, landsbygdsbor som sympatisörer med samtliga partier. Bland exempelvis C-sympatisörer är 74 procent positiva och bland S-sympatisörer är 85 procent positiva. Används flygskatten för att finansiera tågunderhåll är stödet ännu starkare.

– Vi kan inte å ena sidan oroa oss för klimatkrisen och å andra sidan motsätta oss politiska verktyg som faktiskt minskar ökade utsläpp. Vi ser nu att den svenska opinionen ger starkt mandat för klimatvänliga styrmedel. En klimatskatt på flyg är rättvist, effektiviserar resandet och skapar mer incitament för resealternativ som tåg, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen vill att intäkterna från flygskatten ska användas för att finansiera bättre underhåll av svenska järnvägen. Tågresandet, det naturliga inrikesalternativet till flyg, ökar ständigt i Sverige - så mycket att vi reser mer än vi hinner underhålla. Trafikverket räknar med att de medel regeringen skjuter till inte räcker för att rusta upp tågtrafiken i takt med slitaget. SJ tvingades dessutom betala nästan två miljarder till staten för att möta avkastningskravet förra året.

– Tågen knyter ihop Sverige, såväl regioner som människor och företag. Kan vi omsätta flygskatt i såväl minskad klimatpåverkan som större tågunderhåll kan fler åka tåg, vi slipper vi stänga fler linjer, kan öka kapaciteten och göra tågen pålitliga, säger Johanna Sandahl.

>Läs Sifos opinionsundersökning i sin helhet HÄR

>Pressbilder på Johanna Sandahl HÄR

KONTAKT:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen 070 357 80 23
Jesper Liveröd, pressansvarig 072 250 6338

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.