Så tycker Naturskyddsföreningen om beteslagen

2015 pågick en livlig debatt om beteslagens vara eller inte vara. På ena sidan stod delar av jordbruksnäringen och på den andra sidan majoriteten av konsumeter, forskare, veterinärer, miljö- och djurrättsorganisationer och en hel del bönder.

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som över 200 000 andra ekokämpar: bli medlem!

I Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) står det att betande djur ska hållas ute sommartid.  Lagen är unik för Sverige och kom till 1988. Jordbruksverket reglerar detaljerna i  föreskrifterna ( SJVFS 2010:15 och SJVFS 2012:13). När reglerna 2012 gjordes om, enligt näringens önskemål, blev flexibiliteten större i regler kring när djuren ska gå ut, men samtidigt blev kraven på dokumentation högre.

Mjölkkor betar minst två till tre månader om året i norra Sverige och minst fyra månader i södra delen av landet. Beteskravet uppskattas enligt Jordbruksverket kosta bönderna cirka 10 öre per liter mjölk i ökat arbete, men ger samtidigt svensk mjölk ett tydligt mervärde i form av god djurvälfärd och öppethållande av landskapet.

Det pågår en livlig debatt om beteslagens vara eller inte vara. På ena sidan står delar av jordbruksnäringen och på den andra sidan majoriteten av konsumeter, forskare, veterinärer, miljö- och djurrättsorganisationer och en hel del bönder.

Många forskningsstudier visar att korna på många vis mår bättre genom att beta och den biologiska mångfalden ökar med betande djur. Utan betande kor kommer landskapet att växa igen allt mer. Den goda djurhälsan hos svenska kor innebär låg antibiotikaanvändning och liten risk för antibiotikaresistens, något som också är viktigt för folkhälsan och samhällsekonomin.

Naturskyddsföreningen vill ha kvar beteslagen. Om förändringar ska göras i de administrativa kraven ska det inte innebära färre betesdagar. Vi menar att bete är en bra investering.  För att klara den hårdnande konkurrensen behövs tydliga mervärden som skiljer svenska råvaror från importerade. Beteslagen är unik för Sverige.  Svenska bönder har redan investerat för att leva upp till lagen och nu handlar det snarare om att hitta vägar för att ta betalt för nyttan av betet, än att montera ner investeringen.

Naturskyddsföreningen vill rädda svensk mjölkproduktion genom att bevara beteslagen och jobba för:

  • ursprungsmärkning av mejeriprodukter
  • marknadsföring av bete på mejeriprodukter
  • höjd miljöersättning för bete och ekologisk produktion, samt stöd till eget proteinfoder

Läs vår debattartikel kring beteslagen: Ska svenska kor också sluta beta?

Bli medlem för ett hållbart jordbruk

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som över 200 000 andra ekokämpar: bli medlem!