Säkra sexleksaker bäddar för hållbar njutning

När Kemikalieinspektionen nyligen gjorde en undersökning av sexleksaker innehöll bara en av 44 produkter förbjudna ämnen. Det är oväntat bra, och sexleksaksbranschen kan till och med ses som ett föredöme för andra.

Artikel

Det här är första gången som myndigheten har kontrollerat innehållet av kemikalier i sexleksaker. Totalt kontrollerades 44 produkter från 16 företag.

I en av sexleksakerna, en dildo i mjuk PVC-plast, fanns kortkedjiga klorparaffiner i otillåtna halter. Kortkedjiga klorparaffiner är ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Efter granskningen stoppade företaget försäljningen av dildon. 

Den mjukgörande ftalaten DEHP fanns i tre av sexleksakerna, två varor av konstläder och en bondage-tejp. DEHP är inte förbjudet i varor, men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Bland de elektriska sexleksakerna fann man inga farliga ämnen. Det kan jämföras med en kontroll på andra elektriska lågprisprodukter som lampor och usb-kontakter, där Kemikalieinspektionen hittade otillåtna ämnen i 38 procent av produkterna.

Det är glädjande att sexleksasbranschen tar ansvaret och ser till att farliga ämnen inte finns i produkter som används i sådana här intima sammanhang. Tummen upp! Nu hoppas vi att fler branscher följer efter.

> Här kan du läsa om Kemikalieinspektionens rapport

Vill du också ha en giftfri vardag? Bli medlem!

Vi slåss mot miljögifterna omkring oss. Hjälp till för 24 kr /mån