Hyggesfritt i fokus för Naturskyddsföreningens Skogspris

Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje, fick Naturskyddsföreningens Skogspris som 2017 delas ut för andra gången. Föreningen premierar de båda pristagarnas arbete med att utveckla och hjälpa markägare att tillämpa hyggesfria skogsbruksmetoder.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl delar ut Skogspriset till Martin Jentzen. Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog, i bakgrunden.
Artikel

De båda pristagarna belönas för sitt uthålliga och betydelsefulla arbete för att främja och utveckla hyggesfria metoder, inte främst som enskilda markägare, utan genom att de båda yrkesmässigt arbetar med rådgivning till skogsägare. Båda är också flitiga röster i skogsdebatten och bidrar därmed till att påverka skogspolitiken i rätt riktning.

Martin Jentzen Mikael Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Jentzen och Mikael Karlsson, Skogspristagare 2017.

Motiveringen lyder:

”Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje är båda skogsägare som med gedigna skogserfarenheter i bagaget bland annat givit ut skrifter och bedrivit rådgivning om hållbart skogsbruk.

Både Jentzen och Karlsson har genom sin kunskap och inspiration bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald och skogsekosystem. Båda har också vinnlagt sig om att påvisa att hyggesfritt, hållbart skogsbruk inte behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet, vilket utöver skoglig miljövinst bidragit till en ökad acceptans och vilja hos alltfler att gå över till mer hållbara bruknings- och avverkningsmetoder.”

Priset, diplom och en statyett föreställande en spillkråka, skapad av konstnären Kenneth Derlow, delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde.

– Det finns flera olika metoder för skogsbruk utan stora hyggen. Naturskyddsföreningen förespråkar inte någon enskild metod specifikt, men vi vill belöna nytänkande och alternativa metoder som är skonsamma för mångfalden av växter och djur i skogen. Mikael och Martin har båda drivit på utvecklingen mot ett mer omväxlande och mångsidigt brukande av skog, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Vad är Skogspriset?

Skogspriset ska uppmuntra fler markägare att berätta om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak. Vi tycker att det är viktigt att belöna och uppmuntra markägare som är förebilder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.

> Läs mer om Skogspriset.

 

Bli medlem rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.