Solenergi räddar regnskog

Med sina många soltimmar har Brasilien en stor potential för solenergi. Trots det satsar regeringen på enorma dammbyggen som dränker stora områden med värdefull regnskog och tvingar människor att flytta. Den sociala rörelsen MAB förespråkar en annan modell: hemsnickrade solfångare som ger varmvatten till familjer i byar och favelor utan att offra regnskogen och människors försörjningsmöjligheter.

Det finns en enorm potential för att utvinna solenergi i Brasilien. Förhållandena är utmärkta med många soltimmar om dagen. I en del delstater skiner solen 280 dagar om året. Men i stället för solenergi har den brasilianska regeringen satsat stort på vattenkraft för att minska landets utsläpp av växthusgaser.

Inom den närmsta tiden planeras det runt 30 nya stora dammprojekt i landet. Dammprojekt som kommer att sätta byar och värdefull regnskog under vatten. Avskogningen i samband med dammbyggena bidrar ytterligare till klimatförändringarna. Viktiga ekosystem skadas och unika naturvärden går förlorade. Dessutom kränks mäniskors rättigheter när de tvångsförflyttas, ofta utan kompensation.

Solenergi bra för både människor och miljö

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) är en social rörelse för de människor som påverkats av dammbyggen. MAB förspråkar en annan energipolitik för Brasilien – en energipolitik som tar hänsyn till både människor och miljö. MAB vill utnyttja landets goda potential för solenergi och ser en enkel modell av solfångare som en del av lösningen.

Sedan 2010 har MAB arbetat lokalt med att installera solfångare för varmvatten i södra Brasilien där solen skiner som mest. MAB arbetar med samhällen som på grund av dammbyggen tvingats flytta till avlägsna områden och slumområden i São Paulo, där innevånarna får betala dyrt för elektriciteten. I stället hjälper MAB dem att installera solvärmesystem som ger eget varmvatten.

Högre levnadsstandard med solvärmt varmvatten

Att använda solens energi för att värma vatten har visat sig vara ett utmärkt alternativ till elektriska duschar och andra värmesystem. I en del avlägsna områden har människorna inte ens tillgång till elektricitet. Där har familjer kunnat ökat sin levnadstandard genom att de fått tillgång till varmvatten.

– Med solfångarna har det blivit bättre för hela familjen. Förut var vattnet väldigt kallt, nu får vi varmt vatten till att duscha och diska, säger Olindo Roque, en av medlemmarna i MAB.

På landsbygden används varmvattnet även för att göra rent redskap som används i familjernas försörjning, till exempel inom mjölkproduktionen.

Dyr elräkning blir billigare

Brasilien är ett av världens ojämlikaste länder och många kämpar för att kunna betala sina elräkningar. Elektriciteten är bland de dyraste i världen för privatpersoner och priset för konsumenter har ökat med hela 400 procent under de senaste tio åren. Men med hjälp av det nya systemet går det att spara in rejält på kostnaderna för el. En del familjers elräkningar har minskat med så mycket som 25 procent.

Samtidigt är elen billig för företag. Det är framförallt utländska bolag och privata företag som tjänar på de stora dammbyggena.

Enkel metod för alla

Systemet är enkelt med bara ett fåtal komponenter: en solfångare, en tank och en dusch eller kran med blandare. I Brasilien kan nästan alla bygga eller ändra om sitt eget hus, och med lite hjälp kan de själva bygga och underhålla solfångarna. Materialet är billigt och lätt att hitta. Kontrollen ligger i händerna på människorna själva, därför kallas det för folkets teknologi.

För MAB är det ett konkret sätt att involvera familjer i en diskussion om olika lösningar på klimatförändringarna och om landets energimodell. Det hjälper folk från både landsbygden och staden att gå samman och diskutera, att organisera sig och själva producera el och varmvatten.

 

Det här är MAB

Den brasilianska rörelsen MAB, eller Movimento dos Atingidos por Barragens, arbetar för att människor som drabbats av dammbyggen ska få rättvis kompensation – och för ett nationellt rättsligt ramverk som reglerar det. MAB är inte emot alla dammbyggen i Brasilien, utan bedömer varje enskilt fall utifrån social och miljömässig påverkan. MAB förespråkar en energipolitik som tar hänsyn till både människor och miljö. MAB samarbetar med Naturskyddsföreningen sedan 1996.

 
Se MABs film Power of the Sun, People’s Technology

Läs fler artiklar om MAB:

Livet i skuggan av dammen

De broderar sin protest mot övergreppen

Kvinnor leder motstånd mot dammen

Dammarna dränker regnskogen