Större skördar med eko i Indien

– Ekologisk odling är på frammarsch i Indien, säger George Cheriyan, chef på den indiska organisationen CUTS. Efter att ha sett effekterna av kemikalieodlingen är han i dag en varm förespråkare för ekologisk odling.

George Cheriyan från CUTS som hjälper indiska bönder att ställa om till ekologisk odling och nå ut till konsumenterna med sina ekovaror.

Foto / Illustration:

Agneta Nilsson.

– Det är en myt att skördarna blir mindre med ekologisk odling. Skördarna kan mycket väl bli större i stället, menar George Cheriyan från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Consumer Unity & Trust Society (CUTS).

George har tagit intryck av bonden Narayana Reddy utanför Bangalore i sydvästra Indien. Reddy hade belönats med en guldmedalj för sina goda odlingsresultat, som han uppnått med hjälp av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Men efter ett inspirerande samtal med en turist från Kalifornien beslöt han sig att lägga om till ekologisk odling. 

Efter fem år var Reddy uppe i samma skörd som tidigare och skördarna bara fortsatte öka. Då lämnade han tillbaka medaljen. ”Jag fick den för att jag gjorde något fel”, var hans motivering. 

– Med ekologisk odling får han både större skördar och mindre kostnader, berättar George.

Sedan dess är Narayan Reddy också en varm förespråkare av ekologisk odling och folk vallfärdar till hans gård för att lära sig mer.

Revolution med baksmälla

På 1960-talet revolutionerades jordbruket i Indien med omfattande konstbevattning, modernt utsäde, kemiska bekämpningsmedel och konstgödning. 

Skördarna ökade, och nu är Indien den tredje största producenten av säd i världen. Men det finns en mörk baksida. 

Ekoodling i indiska Rajasthan 

– Indiska bönder använder betydligt mer kemiska bekämpningsmedel än bönder i Europa. Många kemikalier som förbjudits i Europa och USA används fortfarande rikligt i Indien, berättar George. 

Ett exempel är endosulfan, som är den vanligaste kemikalien mot insekter och kvalster på odlingarna i Indien. Det är förbjudet i både USA och Europa för att det är så farligt. 

Förhöjda halter av kemikalier hittas också i jordbruksprodukterna. Auberginer ligger i topp med nivåer av bekämpningsmedel på 860 procent över högsta tillåtna värde, tätt följd av blomkål och kål. Även frukt innehåller rester av kemiska bekämpningsmedel som ligger långt över tillåtna värden. Förutom cancer kan kemikalierna orsaka skador på lever, nervsystem och njurar. 

Ekoodling bättre för hälsan

– Det är dags att prata mer om kvaliteten på jordbruksprodukterna och de allvarliga hälsorisker som kemikalierna medför, säger George. Myndigheterna subventionerar användningen av kemikalier, men bönderna som vill lägga om till ekologisk odling saknar ekonomiskt stöd.

I Indien går det bra att få lån till kemikalier – men inte till ekologisk odling. Många bönder blir skyldiga pengar för utsäde och kemikalier, och hamnar i en beroendeställning där de inte kan lägga om till ekologisk odling även om de vill. Och många bönder vill börja odla ekologiskt, inte minst för den egna hälsans skull.

George jämför ekologisk odling med ayurvedisk medicin. Ayurvedisk medicin stärker patientens förmåga att själv bekämpa sjukdomar. På samma sätt inriktar sig ekologisk odling på att förbättra jordens egenskaper. Med ekologiska metoder och kompost stärks jordens förmåga att behålla fuktigheten och ge höga skördar.  

Eko med moderna metoder

Ekologisk odling är särskilt lämplig i områden som har problem med torka och klimatförändringar. Jordens egen förmåga att hålla fuktighet och klara torrperioder stärks. En mångfald av lokalt anpassade grödor hjälper också till. I dag förenar ekoodlingen ny kunskap med urgamla tradtioner.

– Ekologisk odling är inte detsamma som att gå tillbaka till gamla metoder, förklarar George. Vi tar tillvara traditionell kunskap, men använder också modern teknik, aktuell vetenskap och nya kunskaper om hur naturen fungerar.

Text: Agneta Nilsson

CUTS är Indiens ledande konsumentorganisation och ligger bakom projektet ProOrganic i den indiska delstaten Rajasthan. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om ekologisk odling och är en del i Naturskyddsföreningens globala initiativ Green Action Week.

> Läs om vår ordförande Johanna Sandahls besök hos CUTS i Indien.