Sydafrikansk partner i kamp mot kvicksilver

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation groundWork har varit framgångsrika i att stoppa användningen av kvicksilver på sjukhus i KwaZulu-Natal provinsen i Sydafrika. Nu har de höjt ribban och jobbar internationellt för att fasa ut användningen av kvicksilver i världen.

Bobby Peek berättar om groundWorks arbete.

– Sjukhusens kvicksilveranvändning är den tredje största källan till kvicksilverföroreningar i världen, berättar organisationens ledare Bobby Peek när han är på besök hos Naturskyddsföreningen för ett seminarium.

I provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika släpptes medicinskt avfall med kvicksilver ut direkt i floder eller brändes så att föroreningarna kom ut i atmosfären. groundWork jobbade med sjukvårdspersonalen för att de skulle få upp ögonen för de negativa hälsoeffekterna.

– Att mödrarnas mjölk blev giftig för deras barn var ett starkt argument. Också att spermier påverkas och att fertiliteten sjunker, säger Bobby Peek.

När kvicksilverförorenat avfall bränns kommer kvicksilvret ut i atmosfären och kan sprida sig runt jorden. Det kan få mycket allvarliga hälsoeffekter för både djur och människor.

– Vår första seger var att sjukhusen slutade att bränna och dumpa medicinskt avfall med kvicksilver i. I dag är det sjukvårdspersonalen som pratar med regeringen om hälsoeffekterna.

Parallellt pågick i FN arbetet med en global konvention mot användningen av kvicksilver. groundWork deltog liksom det internationella nätverket IPEN – också en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer. År 2013 blev konventionen klar och har i dag undertecknats av 99 länder.

Så småningom slutade sjukhusen i KwaZulu-Natal provinsen helt att använda kvicksilver. groundWork har nu inlett en dialog med regeringen för att sprida framgången till fler sydafrikanska provinser.

– Samtidigt hjälper vi andra afrikanska regeringar att kartlägga användningen av kvicksilver så att det kan fasas ut, precis som konventionen slår fast, berättar Bobby Peek.