Två av tre centerkandidater mot ett uranförbud

Steg för steg öppnar Centerpartiet för att tillåta uranbrytning i Sverige. Inför valet 2006 ville partiet förbjuda uranbrytning. Under mandatperioden har Centerpartiets ledamöter i riksdagen röstat ner förslag om förbud. När nu Naturskyddsföreningen frågar partiets riksdagskandidater om de vill ha ett förbud mot uranbrytning svarar endast 33 procent ja. Även Kristdemokraterna svänger, bara 13 procent stöder idag ett förbud. 

Pressmeddelande

Uranbrytning innebär stora risker för hälsa och miljö. Halterna av uran i malmen är låg och brytning i Sverige måste ske i mycket stora öppna dagbrott. Det som blir över när uranet tagits ut är ett radioaktivt avfall som tar 40 procent mer plats än malmen och som måste förvaras i jättelika högar i landskapet. Radioaktiva föroreningar kan nå vatten och luft under lång tid.

– Centern och Kristdemokraterna tycks svänga i linje med att de öppnat för mer kärnkraft i Sverige. Riksdagens energibeslut gör att dagens kärnkraftverk kan bytas mot dubbelt så stora anläggningar som kräver dubbelt så mycket uran och ger dubbelt så mycket avfall. Nu riskerar uranbrytning följa i nästa steg, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har frågat 464 kandidater på valbar plats i riksdagsvalet hur de ställer sig till att införa ett förbud mot uranbrytningen i Sverige. 57 procent av de tillfrågade svarade. Skillnaderna mellan partierna var stor. I Miljöpartiet och Vänsterpartiet tyckte 100 procent respektive 96 procent att det var ett bra förslag. Bland de socialdemokratiska kandidaterna stödde 63 procent ett förbud medan i Folkpartiet och Moderaterna var det ingen som gjorde det. I Centern ville 33 procent ha ett förbud och i Kristdemokraterna 13 procent.

Naturskyddsföreningen presenterade i förra veckan en genomgång av de prospekteringar för uranbrytning som pågår runt om i Sverige. Verksamheten återupptogs 2005 och nu finns det omkring 225 aktiva tillstånd där gruvföretag undersöker möjligheten att bryta uran i Sverige. Men ännu har ingen ansökan kommit till regeringen om brytning.

– Det vore djupt olyckligt om nästa regering ger klartecken för stora dagbrott med radioaktivt avfall. Vi behöver inte mer kärnkraft och uranbrytning. Energieffektivisering och förnybar energi räcker för både export av el och de energitjänster vi behöver. Uranbrytning kan och bör därför förbjudas, det är synd att inte fler riksdagskandidater inser det, säger Mikael Karlsson.