Var med och påverka utformningen av nya krav för budtransporter

Företag som miljömärker produkter eller tjänster med Bra Miljöval måste leva upp till de krav som vi ställer i våra kriterier. Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Vi skärper kraven efter hand för att produkterna och tjänsterna successivt ska utvecklas och bli ännu mindre skadliga för miljön.

Foto / Illustration:

215 Transporter

Vi skickar i dagarna ut en remiss på nya kriterier för Budtransporter som kommer att ersätta nivån lättgods i nuvarande krav för Godstransporter.
> Remiss kriterier för budtransporter

I framtagandet av dessa nya kriterier har flera olika parametrar vägts in; bland annat miljötillståndet, teknikutveckling, marknadsförändringar och erfarenheter från de tidigare kriterieversionerna. Syftet med dessa kriterier är att bidra till begränsad klimatpåverkan, minskad resursanvändning, frisk luft och giftfri miljö.  

De största skillnaderna mot kriterierna från 2005 är att det i dessa kriterier ställs krav på energieffektivitet oavsett bränsle, samt krav på utsläpp av koldioxidekvivalenter för hela livscykeln. Kriteriet för miljöfarliga utsläpp skärps och redovisas lättare genom att krav ställs på miljöklass. Vidare ställs krav på max 10 % fossilt bränsle. Helt nytt är bland annat krav på kollektivavtal samt krav kring tvätt och underhåll av fordonen. Det ställs också krav på dubbfria däck (gäller ej cyklar eller om transporttjänsten normalt utförs i områden med låg standard när det gäller vinterväghållning). 

Remissversionen är ett levande dokument och det finns därmed möjlighet att påverka utformningen av kriterierna som vi räknar med att kunna fastställa under sommaren 2015. 

Vill du bidra med synpunkter, maila dem senast 4 maj till agneta.carlsson@naturskyddsforeningen.se 

Vi bjuder även in till två remissmöten i Göteborg respektive Stockholm. 

De företag som idag har märkta transporttjänster är Stadens Bud, Miljöbud.se, Cross Messenger Town, Uppdraget i Gbg AB, 215 Transporter AB, Office Recycling och Cykelstaden Jönköping.

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.