Värstingplaster, gummin och tillsatser

Plasten är på många sätt fantastisk och finns bland annat i våra datorer, kylskåp och i mycket av vårt sjukhusmaterial. Men det kan också finnas problem med plasterna. Ett av problemen är att plastens byggstenar och tillsatsämnen kan vara farliga och ofta ”svettas ut” under plastens livstid och sprids.

Giftig plast?
Giftig plast?

Foto:

Beatrice Rindevall
Artikel

Faktiskt släpps många tusentals ton tillsatsämnen ut varje år bara i Sverige. Tillsatsämnena kan beskrivas som ingredienser för att skapa de egenskaper du vill att plasten ska ha. De kan ha gjort din nya plastelefant grå och gjort så att den har svårare att börja brinna, eller kunnat göra den mjuk och så att den svårare blir missfärgad av bakterier eller svampar. Det finns tusentals tillsatsämnen som ger våra plaster alla olika egenskaper.

Till de problematiska plasterna räknar vi de vars monomerer är faroklassade enligt CLP eller SVHC eller finns med i SIN-listan 2.1.Några av dessa plaster är:

•Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
•Akrylnitrilbutadiengummi
•Aminplaster och aminhartser (t.ex. melamin, UF-plast och MF-plast)
•Butylgummi
•Epoxiplaster och epoxihartser (t.ex. DGEBA med BPA som en monomer)
•Fenolplaster och fenolhartser
•Fluorerad etenplast (FEP)
•Fluoropolymergummin
•Nitrilgummi
•Omättad polyester – om styren används
•Polykarbonat (PC)
•Polyeter eterketon (PEEK)
•Polypropenkarbonat (PPC)
•Polystyren (PS)
•Polytetrafluoreten (PTFE)
• Polyuretan (PUR)
•Polyvinylklorid (PVC)

En mer komplett lista med faroklassning av monomererna finns i bilaga sex av rapporten. Förutom monomererna kan även tillsatsämnen eller additiv finnas i plasten, och tillsatser som klassificerats som farliga enligt CLP-förordningen, SVHC eller enligt SIN 2.1 tycker vi borde bytas ut. De farligaste tillsatserna vi känner till i dag är:

•Ftalater
•Bisfenoler
•Bromerade flamskyddsmedel
•Högfluorerade ämnen

Representanter från dessa fyra grupper av ämnen kan vi hitta i dammet och i luften i våra hem. En bra början är alltså att så gott det går försöka undvika produkter som innehåller de här ämnena. I bilaga ett, Plast i barns vardag, ges viss vägledning kring vad du kan tänka på för att minska exponeringen.

Här hittar du hela plastrapporten >>

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.