Medarbetare på rikskansliet och regionala kanslier

Här hittar du våra anställda på rikskansliet och på våra tio fristående regionala kanslier.

Ledning

Ledningsstab

Internationella avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Administrativa avdelningen

Alla anställda vid regionala kanslier

Klimat och juridikavdelningen

Skog och jordbruksavdelningen

Mobiliseringsavdelningen

Hav, vatten och miljögiftsavdelningen

Marknadsavdelningen

Handla Miljövänligtavdelningen (Göteborg)