Medarbetare på rikskansliet och regionala kanslier

Här hittar du våra anställda på rikskansliet och på våra tio fristående regionala kanslier.

Ledning

  Chef kommunikation

  Hanna Berheim Brudin

  08-702 65 47
  Chef Hav, vatten och miljögifter

  Therese Börjesson

  073-6708530
  Chef marknad

  Andreas Drufva

  076-895 57 11
  Chef Handla Miljövänligt

  Eva Eiderström

  070-755 81 12
  Chef mobilisering

  Sofia Halth

  08-702 63 36
  Chef skog och jordbruk

  Louise Karlberg

  08-702 63 19
  Chef klimat- och juridik

  David Kihlberg

  08-702 65 55
  Kanslichef

  Måns Lagerlöf

  Generalsekreterare

  Karin Lexén

  Chef Internationella avdelningen

  Linn Persson

  08-702 65 44

Stab analys och påverkan

  Chef stab analys och påverkan

  Annelie Andersson

  08-702 63 43
  EU-strateg

  David Erlandsson

  08-702 65 75
  Ledningsassistent

  Karin Ninni Reuterswärd

  08-702 63 97
  Ledningsstrateg påverkan

  Lisa Silver

  08-702 65 56
  EU-strateg

  Sofia Tapper

  +46 8-702 02 82
  Ledningsstrateg miljö- och samhällsekonomi

  Marit Widman

  08 - 702 65 07

HR

  Löneadministratör

  Åsa Eklund

  08-702 65 73
  HR-chef

  Anna-Karin Holmer

  0704062751
  Löneadministratör

  Anette Jansson

  08-702 65 65
  HR-Specialist

  Sofia Niemi

  073-506 77 20
  HR-specialist

  Maria Palm

  08-702 65 76
  Kontorsservice

  Susanne Pettersson

  HR-Specialist (vikarie)

  Joanna Widstrand

IT och drift

  IT Utveckling, Webbteknik, Infrastruktur

  Robert Åkerman

  08-702 65 10
  Vaktmästeri, internt miljöarbete

  Stephane Gautier

  073-334 89 96
  IT-chef

  Jonas Nordström

  08-702 65 05
  Tjänstledig

  Evelina Nyström

  08-702 65 32
  IT-samordnare

  Love Silver

  08-702 65 45

Ekonomi

  Ekonomihandläggare

  Nicole Eriksson

  08-702 65 59
  Verksamhetscontroller

  Helena Fredriksson

  08-702 65 17
  Förvaltare Sandböte och Aktse

  Anders Friström

  08-702 65 28
  Redovisningsansvarig

  Lena Grönlund

  08-702 65 71
  Ekonomihandläggare

  Sara Hallström

  08-702 65 21
  Kvalitets- och fastighetsansvarig

  Jonas Romson

  08-702 65 23
  Ekonomichef

  Karin Wallenbert

  073-545 70 82

Handla Miljövänligtavdelningen (Göteborg)

  Handläggare Bra Miljöval kosmetika och register

  Mari Ander

  076-866 58 24
  Projektledare Miljövänliga Veckan och Klädbytardagen

  Jessica Andréason

  073-944 99 10
  Handläggare Bra Miljöval Energieffektiviseringsfond

  Pauline Antolak

  070-783 28 26
  Produktansvarig Bra Miljöval Transporter

  Marielle Aspevall

  070-921 97 22
  Produktansvarig Bra Miljöval el

  Kim Blomster

  076-866 57 06
  Handläggare Top Ten, föräldraledig

  Emanuel Blume

  070-730 10 25
  Chef Handla Miljövänligt

  Eva Eiderström

  070-755 81 12
  Produktansvarig Bra Miljöval Livsmedelsbutik

  Ida Ekqvist

  070-423 92 20
  Enhetschef, produktansvarig Bra Miljöval kemiska produkter

  David Gunnarsson

  070-221 44 26
  Produktansvarig Bra Miljöval försäkringar

  Natalie Hafdelin

  031 - 78 88 913
  Handläggare

  Clara Jonsson

  072-373 36 39
  Projektledare Hållbar konsumtion och samordnare Handla Miljövänligt-nätverket

  Karin Kruse

  070-761 26 82
  Handläggare Bra Miljöval kvalitet

  Sara Örberg

  076-866 57 07
  Enhetschef Bra Miljöval energi och transporter

  Jesper Peterson

  070-240 17 22
  Handläggare Livsmedelsbutik

  Kristin Schottenius

  073 532 06 48
  Produktansvarig Bra miljöval kosmetika

  Kerstin Varenius

  070-422 49 32
  Kommunikationsansvarig Bra Miljöval

  Sara Widman

  070-729 18 52

Hav, vatten och miljögiftsavdelningen

  Chef Hav, vatten och miljögifter

  Therese Börjesson

  073-6708530
  Sakkunnig Hav

  Ida Carlén

  08 - 702 63 57
  Sakkunning miljögifter & projektledare Läkemedel i miljön

  Elin Engdahl

  08-702 63 63
  Sakkunnig miljögifter

  Cecilia Hedfors

  08-702 65 01
  Sakkunnig miljögifter

  Tove Porseryd

  073-9706960
  Sakkunnig sötvatten

  Mia Svedäng

  076-310 81 75 / 08-702 63 31
  Sakkunnig marina ekosystem och fiske

  Stina Tano

  08-702 65 12
  Nätverkssamordnare för havsnätverket och kemikalienätverket

  Mie Vogel

  031 - 10 55 81
  Sakkunnig miljögifter och projektledare Surfejs

  Kristina Volkova Hellström

  08-702 65 85

Klimat och juridikavdelningen

  Sakkunnig klimat

  Beatrice Åberg Gudmundson

  076-325 81 15
  Chefsjurist

  Oscar Alarik

  08-702 65 42
  Sakkunnig hållbara transporter

  Jens Forsmark

  08-702 63 04
  Miljöjurist

  Josia Hort

  08-702 65 83
  Chef klimat- och juridik

  David Kihlberg

  08-702 65 55
  Sakkunnig inom hållbara finanser

  Anna Lindberg

  Miljöjurist

  Rebecca Nordenstam

  08-702 65 03
  Sakkunnig Energi (vikarie)

  Erik Pihl

  08-702 63 07
  Sakkunnig Klimat

  Hedvig Schylander

  08-702 65 26

Skog och jordbruksavdelningen

  Enhetschef skog och artbevarande

  Paula Andersson

  08-702 65 51
  Sakkunnig skog

  Brita Asplund

  08 - 702 65 87
  Enhetschef odlingslandskap och gruvor

  Pim Bendt

  08-702 65 79
  Sakkunnig odlingslandskap och våtmark

  Therése Ehrnstén

  08-702 65 46
  Sakkunnig jordbruk

  Jenny Ekman

  08-702 63 28
  Sakkunnig biologisk mångfald, jakt och viltvård

  Isak Isaksson

  08-702 65 18
  Chef skog och jordbruk

  Louise Karlberg

  08-702 63 19
  Sakkunnig skog, projekt vitryggig hackspett

  Linda Petersson

  08 - 702 65 70 / 070-090 03 24
  Sakkunnig gruvor och skog

  Jonas Rudberg

  08-702 65 13
  Sakkunnig skog

  Malin Sahlin

  08-702 65 30 / 070-311 84 51
  Sakkunnig skog, samordnare skogsnätverket

  Ida Svartholm

  08 - 702 63 60
  Sakkunnig skogens sociala värden

  Hannah Wallin

  08 - 702 65 25
  Sakkunnig odlingslandskap

  Jonna Wiklund

  08-702 63 99

Internationella avdelningen

  Programhandläggare skog

  Amira Andersson

  08-702 65 66
  Vikarierande programhandläggare

  Sanna Blomgren

  08-702 63 14
  Metodrådgivare

  Ulrika Ferrinho Ribohn

  070-814 08 01
  Sakkunnig hav och fiske

  Sara Fröcklin

  08-702 65 27
  Ekonomihandläggare

  Gabrielle Holmström

  08-702 65 62
  Programhandläggare skog

  Kristofer Karlsson

  08-702 63 01
  Sakkunnig Jordbruk

  Bo Lager

  08 - 702 65 40 / 073-512 69 63
  Ekonomihandläggare

  Kit Wa Lai

  08-702 65 82
  Enhetschef program och metod

  Sandra Lempert

  08-702 63 90
  Programhandläggare

  Mitra Mäki

  08 - 702 65 41
  Ekonomihandläggare

  Elie Metni

  070-330 77 57
  Programhandläggare hållbar konsumtion

  Sara Nilsson

  08-702 65 61
  Chef Internationella avdelningen

  Linn Persson

  08-702 65 44
  Sakkunnig miljögifter och kemikalier

  Andreas Prevodnik

  08-702 65 33
  Programhandläggare klimat

  Karolina Runnerstam

  070-092 66 09
  Sakkunnig skog

  Maria Rydlund

  08-702 65 08
  Sakkunnig hållbar konsumtion

  Alexander Sjöberg

  076-109 28 44
  Sakkunnig Klimat

  Marie Stjernquist Desatnik

  08-702 63 40
  Programhandläggare jordbruk

  Malin Stråle

  08-702 63 91
  Programhandläggare miljögifter och kemikalier

  Nils Viklund

  08-702 63 09
  Enhetschef ekonomi och verksamhetscontroller

  Emma Westlin

  08-702 63 37
  Enhetschef policy

  Ulrik Westman

  08-702 65 57
  Sakkunnig Civic space

  Marja Wolpher

  073-535 75 90

Engagemangsavdelningen

  Verksamhetsutvecklare, kampanjledare

  Mari Andersson

  076 - 149 99 62
  Styrelsesekreterare

  Kristina Blixt

  073-399 01 95
  Projektledare Världens längsta blomsteräng

  Joel Crawford

  073-654 87 63
  Enhetschef engagemangsutveckling

  Dena Gevarez

  08-702 65 02
  Projektkoordinator Världens Längsta Blomsteräng

  Cassandra Hallman

  08-702 63 00
  Chef mobilisering

  Sofia Halth

  08-702 63 36
  Projektledare

  Sanne Kasemets

  08-702 63 16
  Verksamhetsutvecklare Natursnokarna, ansvarig Naturfalken

  Eva Lindberg

  08-702 65 15 / 070-344 44 31
  Enhetschef folkrörelsestöd

  Lena Martens Kalmelid

  08 - 702 63 44
  Projektledare

  Caroline Matsson

  08 - 702 65 69
  Verksamhetsutvecklare

  Anneli Nordling

  08-702 65 31
  Projektledare

  Sophie Nordström

  073-532 37 15
  Verksamhetsutvecklare och projektledare

  Marie Spörndly

  08-702 63 80
  Verksamhetsutvecklare och kampanjledare

  Wiebke Steinfeld

  08-702 63 77
  Verksamhetsutvecklare

  Gert Straschewski

  08-702 65 52
  Tf enhetschef enheten för engagemangsutveckling

  Mikaela Sundin

  08-702 63 34
  Handläggare projektbidrag och återbäring

  Katarina Tynong

  08-702 65 38
  Projektkoordinator Världens Längsta Blomsteräng

  Lydwin Wagenaar

  073-6140558
  Verksamhetsutvecklare, ansvarig för ideella traineeprogrammet

  Ida Wahlund

  08-702 65 14

Kommunikationsavdelningen

  Kommunikatör

  Iréne Berg

  Grafisk formgivare

  Ann-Katrin Bergström

  08-702 65 68
  Chef kommunikation

  Hanna Berheim Brudin

  08-702 65 47
  Kommunikatör

  Kerstin Edquist

  Pressekreterare, vikarie

  Christopher Engberg Dahl

  08-702 65 88
  Projektledare webb

  Mikael Enoksson

  0709-29 99 69 / 08-702 65 09
  Chefredaktör Sveriges Natur

  Erik Halkjaer

  08-702 65 67 / 076-318 32 00
  Presschef

  Anna Havula

  070-870 37 00
  Redaktör Sveriges Natur

  Mats Hellmark

  08-702 65 43
  Pressekreterare

  Petra Holgersson

  072-565 44 05
  Kommunikatör (vikarie)

  Tove Kalén Grufman

  08 702 63 17
  Kommunikatör

  Moa Linder

  070-146 64 56
  vik redaktör

  Anna Ljungström

  08 - 702 65 74
  Verksamhetsledare skola

  Helena Lundmark

  072-220 87 77
  Enhetschef kampanj

  Liselotte Lundström

  073-501 70 05
  Kommunikatör

  Agneta Nilsson

  Kommunikatör (vikarie)

  Magnus Nordgren

  070-916 43 09
  Kommunikatör (vikarie)

  Malin Persson

  08-702 65 64
  Kommunikatör

  Yvette Rasch

  08 - 702 63 94
  Videoproducent

  Roberto Rivas

  Kommunikatör

  Hanna Rüdeberg

  08-702 63 02
  Kommunikatör

  Evelina Stenström

  08-702 63 08
  Enhetschef digitala kanaler

  Klara Strandberg

  072-857 06 01
  Projektledare skola

  Agnes Vungi

  072-252 32 87

Marknadsavdelningen

  Digital marknadsföringsspecialist

  Hanna Åsheim

  08 - 702 63 05
  Projektledare med ansvar för testamente och stora gåvor

  Marie-Louise Berzén

  070-754 0995
  Säljledare F2F/TM

  Göran Beskow

  08-702 63 78
  Administratör medlems och givarservice

  Camilla Bjuvgård

  08 - 702 65 00
  Koordinerande handläggare medlems- och givarservice

  Victoria Blakstad

  Administratör medlems- och givarservice (vikarie)

  Scarlette Broström

  CRM specialist och handläggare ekonomi, medlems- och givarservice

  Susanne Carlén

  08-702 63 25
  Administratör medlems- och givarservice

  Danjel Dåderman

  Chef marknad

  Andreas Drufva

  076-895 57 11
  Kommunikatör Helpdesk

  Johan Enblom

  08-702 63 51
  Säljledare TM

  Madeleine Englund

  08-702 63 79
  Enhetschef CRM, medlems- och givarservice

  Nora Fenlin

  072-004 65 93
  CRM-administratör, handläggare medlems- och givarservice

  Daniella Forsman

  08-702 65 77
  Enhetschef företag

  Caroline Goetze

  08-702 65 97
  Projektledare företagssamarbeten

  Linnéa Grahn

  08- 702 63 13
  Enhetschef privat insamling

  Maria Halvorsen

  08 - 702 63 39
  Eventkoordinator privat insamling

  Karin Linder

  08 - 702 63 50
  Projektledare

  Erica Lintrup

  076-188 56 26
  Kommunikatör TM Företag

  Jonatan Löwstedt

  070-8758997
  Analytiker

  Camilla Lundvall

  072-186 28 47
  Projektledare insamling företag (vik)

  Rickard Malm

  08 - 702 63 72
  Handläggare medlems- och givarservice

  Elisabeth Pihl

  08-702 65 35
  Chef F2F, TM och Helpdesk

  Raluca Roiescu

  08-702 63 10
  Projektledare

  Lena Rydorff

  08-702 63 22
  Grafisk formgivare

  Jakob Svensson

  072 - 0148784
  Kommunikatör Helpdesk

  Freddy Tell

  08-702 63 68

Alla anställda vid regionala kanslier

  Verksamhetsutvecklare kansli Stockholm

  Johanna Anemalm

  Verksamhetsledare Storstockholms naturguider

  Maria Bergström

  070-638 07 12
  Verksamhetskoordinator kansli Skåne-Blekinge

  Magnus Billqvist

  073-320 47 77
  Verksamhetsutvecklare kansli Stockholm

  Jonatan Borling

  070-344 52 70
  Verksamhetsutvecklare kansli Västerbotten

  Emily Brennan

  076-143 95 44
  Verksamhetsutvecklare kansli Mitt

  Maria Danvind

  073-275 17 36
  Kommunikatör kansli Skåne och Blekinge

  Caroline Gräntz

  Verksamhetsutvecklare & kommunikatör kansli Örebro-Värmland

  David Johansson

  076-67 11 436
  Verksamhetsutvecklare kansli Mälardalen

  Kristina Keyzer

  070-237 19 33
  Skogskoordinator kansli Västerbotten

  Yasmine Kindlund

  Verksamhetskoordinator kansli Gävle-Dala

  Lillian Lundin Stöt

  070-273 91 55
  Verksamhetsutvecklare kansli Norrbotten

  Johanna Nilsson

  070-563 98 66
  Verksamhetsutvecklare kansli Gävle-Dala

  Jenny Olsson

  070-292 16 36
  Verksamhetsledare för Hopajola, Örebro län

  Ankie Rauséus

  072-546 01 05
  Verksamhetsutvecklare kansli Väst

  Maja Ryberg

  0723-09 79 89
  Miljö – och planhandläggare Kansli Mälardalen

  Clara Schultz

  073-347 70 70
  Verksamhetsutvecklare kansli Väst

  Sebastian Thisted

  0733409636