Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning

Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Riksstyrelsen leder sedan föreningens arbete fram till nästa riksstämma.

Förtroendevalda utses av riksstämman


Riksstämman är Naturskyddsföreningens högsta beslutande organ och äger rum i mitten av juni vartannat år. Under riksstämman väljs riksstyrelse, revisorer och valberedning. Detta regleras i föreningens stadgar.

Riksstyrelsen består av Naturskyddsföreningens ordförande, en skattmästare och ytterligare tio ledamöter. Därutöver ingår en ledamot som utses av Fältbiologerna samt en av personalen utsedd adjungerad representant med närvaro- och yttranderätt. Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen håller vanligen möten sju till tio gånger per år.


Revisorerna är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande riksstämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Valberedningens uppdrag är att föreslå vilka personer som ska sitta i nästa riksstyrelse samt som revisorer. Deras förslag presenteras inför nästa riksstämma. Enskilda medlemmar kan lämna andra förslag och det är sen riksstämman som väljer vilka som ska sitta i riksstyrelsen, i valberedningen och vara revisorer.

Styrelse

  Ledamot

  Christopher Hamilton

  Ledamot

  Emma Andersson Barkas

  Styrelseledamot

  Gudrun Hubendick

  Personalrepresentant

  Helena Fredriksson

  Styrelseledamot

  Henrik Svensson von Zweigbergk

  Styrelseledamot

  Jennifer Cronborn

  Ordförande

  Johanna Sandahl

  Ledamot

  Lars Vaste

  Skattmästare

  Lars-Bertil Nilsson

  Förste vice ordförande

  Lotta Bengtsson Silfver

  Fältbiologernas ledamot

  Tobias Larsson

  Andre vice ordförande

  Martin Lindén

  Styrelseledamot

  Mårten Wallberg

  Ledamot

  Sylvia Rezania

  Personalrepresentant, suppleant

  Karolina Runnerstam

Valberedning

Riksvalberedningen 2021-2023
Riksvalberedningen 2021–2023 består av (från vänster) Christopher Johansson, Sandra Johansson, Lena Nilsson, Liv Oscarsson och Björn Abelsson.

Lena Nilsson

Ordförande valberedningen

Björn Abelsson

Ledamot valberedningen

Christopher Johansson

Ledamot valberedningen

Sandra Johansson

Ledamot valberedningen

Liv Oscarsson

Ledamot valberedningen

KOntakt

Kontakta föreningens valberedning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring vårt uppdrag eller vill lämna förslag på kandidater till nästa riksstyrelse.

Skicka ett mail till oss

Föreningsarbete

Nominera kandidater till riksstyrelsen 2023–2025

Riksvalberedningen söker nu efter kandidater till nästa riksstyrelse och till revisorer.

Läs mer om valberedningen och hur du nominerar kandidater

Revisorer

Anneli Carlsson

Revisor

Kåre Olsson

Revisorssuppleant
Mejla mig

Suzanne Messo

Revisor, Ernst & Young
Mejla mig

Jens Karlsson

Revisorssuppleant, Ernst & Young

Expertrådet

Riksstyrelsen har ett expertråd knutet till sig som består av personer med särskild sakkunskap. Expertrådets uppgift är att vara ett bollplank och ge råd till riksstyrelsen i strategiska frågor.

Expertrådets ledamöter är:

Nina Ekelund

 Generalsekreterare Hagainitiativet.

Sven Ove Hansson

Professor filosofi, KTH.

Tomas Kåberger

Professor, Chalmers tekniska högskola.

Yusra Moshtat

Miljöinspektör, Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Gunilla Almered Olsson

Professor humanekologi, Göteborgs universitet, ordförande i Omställning Kungälv.

Stefan de Vylder

Docent nationalekonomi, författare.

Sverker Sörlin

Professor miljöhistoria, KTH.

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr i Retorik med fokus på klimatkommunikation, lektor på Södertörns högskola.

Karin Beland Lindahl

Biträdande professor i statsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet, forskningsledare på Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum.