Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning

Naturskyddsföreningens riksstyrelse, revisorer och valberedning väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Riksstyrelsen leder sedan föreningens arbete fram till nästa riksstämma.

Förtroendevalda utses av riksstämman


Riksstämman är Naturskyddsföreningens högsta beslutande organ och äger rum i mitten av juni vartannat år. Under riksstämman väljs riksstyrelse, revisorer och valberedning. Detta regleras i föreningens stadgar.

Riksstyrelsen består av Naturskyddsföreningens ordförande, en skattmästare och ytterligare tio ledamöter. Därutöver ingår en ledamot som utses av Fältbiologerna samt en av personalen utsedd adjungerad representant med närvaro- och yttranderätt. Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen håller vanligen möten sju till tio gånger per år.


Revisorerna är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande riksstämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Valberedningens uppdrag är att föreslå vilka personer som ska sitta i nästa riksstyrelse samt som revisorer. Deras förslag presenteras inför nästa riksstämma. Enskilda medlemmar kan lämna andra förslag och det är sen riksstämman som väljer vilka som ska sitta i riksstyrelsen, i valberedningen och vara revisorer.

Styrelse

  Ordförande

  Beatrice Rindevall

  Skattmästare

  Jan Greve

  Första vice ordförande

  Linda Birkedal

  Andra vice ordförande

  Martin Lindén

  Ledamot

  Anders Roth

  Ledamot

  Carmen Blanco Valer

  Ledamot

  Emma Andersson Barkas

  Ledamot

  Lars Vaste Andersson

  Ledamot

  Lotta Bengtsson Silfver

  Ledamot

  Madeleine van der Veer

  Fältbiologernas ledamot

  Tobias Larsson

  Ledamot

  Tonie Wickman

  Ledamot

  Ylva Lidén

  Personalrepresentant

  Amira Andersson

  Tove Kalén Grufman; Tove Kalen Grufman; personal; personalbild
  Personalrepresentant

  Tove Kalén Grufman

Valberedning

Boel Lanne

Sammankallande valberedningen, från Bohuslän

Anders Gottberg

Ledamot valberedningen, från Dalarna

Angelika Schindler-Egl

Ledamot valberedningen, från Västerbotten

Helena Björklund

Ledamot valberedningen, från Halland

Urpo Taskinen

Ledamot valberedningen, från Norrbotten

KOntakt

Kontakta föreningens valberedning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring vårt uppdrag eller vill lämna förslag på kandidater till nästa riksstyrelse.

Skicka ett mail till oss

Revisorer

Anneli Carlsson

Revisor

Kåre Olsson

Revisorssuppleant
Mejla mig

Martin Nääs

Revisor, PwC
Mejla mig

Cecilia Luther

Revisorssuppleant, PwC

Expertrådet

Riksstyrelsen har ett expertråd knutet till sig som består av personer med särskild sakkunskap. Expertrådets uppgift är att vara ett bollplank och ge råd till riksstyrelsen i strategiska frågor.

Expertrådets ledamöter är:

Nina Ekelund

 Generalsekreterare Hagainitiativet

Sven Ove Hansson

Professor filosofi, KTH

Tomas Kåberger

Professor, Chalmers tekniska högskola

Yusra Moshtat

Länsmiljöingenjör

Gunilla Almered Olsson

Professor humanekologi, Göteborgs universitet, ordförande i Omställning Kungälv

Stefan de Vylder

Docent nationalekonomi, författare

Sverker Sörlin

Professor miljöhistoria, KTH

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr i Retorik med fokus på klimatkommunikation, lektor på Södertörns högskola

Karin Beland Lindahl

Biträdande professor i statsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet, forskningsledare på Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum