Vår värdegrund

Genom decennierna har föreningens stora uppgift varit att skydda och vårda naturen och att väcka människors intresse och kärlek för naturen.

Vi arbetar med många olika natur- och miljöfrågor, men alla bottnar i en värdegrund som kan sammanfattas i tre meningar:

  • Att rädda naturens liv.
  • Att främja människors hälsa.
  • Att verka för global solidaritet.

Att rädda naturens liv. En rik natur är livsviktig för välfärden för den växande befolkningen. När naturen skövlas blir världen fattigare. Därför arbetar vi för att den biologiska mångfalden ska bevaras och få utvecklas. Lika viktigt är att stå upp för naturens rätt att existera för sin egen skull.

Att främja människors hälsa. När miljögifter sprids och klimatet förändras hotas människors hälsa. Och när de gröna miljöerna försvinner blir tillvaron fattigare. Därför arbetar vi mot försämrad miljökvalitet men också för naturupplevelser och rika naturmiljöer där människor bor och vistas.

Att verka för global solidaritet. Miljökrisen och fattigdomen är gigantiska utmaningar som alla delar. Solidaritet mellan och inom generationer är avgörande för en hållbar utveckling. Därför samverkar vi globalt för en hållbar användning och rättvis fördelning av planetens resurser.

I arbetet med vår värdegrund har föreningen valt tre strategier för att förändra samhället:

  • Naturkänsla
  • Konsumentmakt
  • Politisk påverkan

Naturkänsla. Vi vill ge alla möjlighet att uppleva och känna kärleken till naturen. Det gör vi genom att till exempel anordna utflykter, föredrag och kurser.

Konsumentmakt. Vi vill att var och en ska kunna göra sitt bästa för miljön i vardagslivet. Därför arbetar vi med konsumentmakt genom att både dela med oss av och fråga efter kunskap om hur olika varor och tjänster påverkar natur och miljö. Vi märker varor och tjänster med Bra Miljöval, vår egna självständiga miljömärkning, så att det blir enklare att välja miljöbästa varor, transporter och energibolag.

Politisk påverkan. Alla kan göra små och stora insatser för miljön, men för att förändra samhället krävs det också politiska beslut. Därför arbetar vi med direkt politisk påverkan genom att debattera både muntligt och skriftligt, svara på remisser, delta i utredningar och referensgrupper. Föreningens representanter uttalar sig ofta i media och vi gör även egna utspel i massmedia och genom sociala medier för att skapa debatt och opinion.

> Här finns Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer