Universeum AB

Universeum AB är Nordens största Science Center och erbjuder unika upplevelser och aktiviteter i utmanande experimentella utställningar, i levande miljöer och i uppsökande verksamhet på bl.a. skolor.

Universeums uppdrag är att positivt påverka barn och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik genom upplevelser som skapar nyfikenhet, ökad förståelse, framtidstro och lust att gå vidare till studier och yrkesverksamhet inom dessa områden.

Sedan 2016 samarbetar Universeum och Naturskyddsföreningen. Det övergripande syftet med samarbetet är att stärka Universeums satsning på utställningarna Hälsa och Skogens år 2016 - 2021. Satsningen har som mål att starta en process för att väcka intresse för hälsa och skogen hos barn, ungdomar och vuxna. Det handlar om incitament till utbildning inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen kopplade till skoglig verksamhet - utveckling såväl som drift. Det handlar också om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, ett hållbart brukande av naturresurser, fritids- aktiviteter och bevarande av värden för turismen - inhemsk såväl som utländsk. I anslutning till Universeums regnskogsutställning kommer Naturskyddsföreningen att visa regnskogens alla användningsområden och betydelsen av urfolks och lokalsamhällens kunskap för att skydda dessa skogar för kommande generationer.

Naturskyddsföreningen stödjer även Universeum genom kompetens så att Universeum kan ta emot, utbilda och inspirera fler barn och ungdomar, elever, lärare och familjer samt utveckla ett interaktivt och aktuellt innehåll i utställningar och programaktiviteter. Under 2016 kommer fyra gemensamma seminarier anordnas kopplat till utställningen Hälsa och Skogens år.

www.universeum.se