Jorden runt med Naturskyddsföreningen

Vi älskar naturen på hela jordklotet. Miljöproblemen stannar inte vid länders gränser. Därför samarbetar vi med andra organisationer som också kämpar för en bättre värld. Följ med på vår resa jorden runt och möt människor som gör skillnad.

Filtrera efter:

RENSA VAL
PLATS
Test
Skog i Indien.
Skog och naturvård

Urfolks rättigheter åsidosätts på många håll världen över. I delar av Asiens regnskogar har urfolken drivits bort från sina hem när privata bolag först skövlat regnskogen och sedan anlagt plantager, bland annat för att producera palmolja.

Foto på en person som håller ett guldsmycke i sin utsträckta hand.
Miljögifter

Att få fram guld till smycken orsakar en tredjedel av alla kvicksilverutsläpp i världen. Den småskaliga guldutvinningen kännetecknas av stora miljö- och hälsoproblem och usla arbetsvillkor. Det här försöker organisationen Ban Toxics råda bot på i Sydostasien och Asien.

Foto på solceller med lanskap i bakgrunden.
Klimat, energi

I dag lever en stor del av jordens befolkning utan el eller med träkol som enda energikälla. Det vill Bank Information Center Europe (BIC Europe) och Naturskyddsföreningen ändra på. Tillsammans driver vi ett gemensamt projekt för att öka Världsbankens investeringar i förnybara energisystem.

Foto på en person som får i ett fält med grödor.
Jordbruk och mat

Fortfarande krävs mycket arbete för att ekologiskt lantbruk ska bli ett alternativ för många småbrukare. En viktig del i det arbetet handlar om information och kunskapsutbyte samt att medvetandegöra både de miljömässiga och ekonomiska fördelarna för småskaliga producenter.

Människor från organisationen Canco som firar Värlsfiskedagen i november 2016.
Hav och fiske

I södra Kenya pågår ett projekt för att rädda och återplantera mangroveskog. Det har betydelse för alla. Lokalbefolkningen får försörjning och skydd, men det är också en viktig nyckel för att bromsa de globala klimatförändringarna.

Man som skördar kaffebönor.
Jordbruk och mat

Att ekologiskt lantbruk kan ge stora skördar och god lönsamhet visar verksamheten som Centro Ecológico bedriver i regionen Rio Grande do Sul i södra Brasilien. En verksamhet som har påverkat synen på jordbruksmetoder i hela landet.

Foto på en kvinna som torkar fisk.
Hav och fiske

I en global värld är det ofta det småskaliga som drabbas hårdast. Fisken i vattnen utanför Västafrika tas upp i snabbare takt än naturen hinner fylla på. Det drabbar den småskaliga fiskerinäringen och människor med få eller inga andra försörjningsmöjligheter allra hårdast.

Foto på människor som handlar grönsaker.
Hållbar konsumtion

För att nå långsiktiga globala miljöresultat är det viktigt att tillvarata och koordinera den kunskap och kompetens som finns hos både miljö- och konsumentorganisationer över hela världen. Naturskyddsföreningen, tillsammans med den globala konsumentorganisationen Consumers International, gör just det. Något som kommer till uttryck under Green Action Week.

Foto på fiskebåtar i Rio Preto, i Peruíbe, Brasilien.
Hav och fiske

Den storskaliga exploateringen av naturen i Brasilien gör att människor som lever av småskaligt fiske får mindre fångster och inte sällan är den fisk som finns kvar förgiftad av

Marknad i indiska Rajasthan.
Hållbar konsumtion

Det finns många argument för att växla från konventionellt producerad mat till ekologisk. Till exempel minskad miljöpåverkan, ekonomisk vinning och positiva effekter på hälsan. I den indiska delstaten Rajasthan lyfts särskilt hälsoaspekterna fram. Men att ställa om till ekologisk odling i världens näst mest folkrika land innebär stora utmaningar.