Jorden runt med Naturskyddsföreningen

Vi älskar naturen på hela jordklotet. Miljöproblemen stannar inte vid länders gränser. Därför samarbetar vi med andra organisationer som också kämpar för en bättre värld. Följ med på vår resa jorden runt och möt människor som gör skillnad.

Filtrera efter:

RENSA VAL
PLATS
Test
Foto på fiskebåtar i Rio Preto, i Peruíbe, Brasilien.
Hav och vatten

Den storskaliga exploateringen av naturen i Brasilien gör att människor som lever av småskaligt fiske får mindre fångster och inte sällan är den fisk som finns kvar förgiftad av

Marknad i indiska Rajasthan.
Hållbar konsumtion

Det finns många argument för att växla från konventionellt producerad mat till ekologisk. Till exempel minskad miljöpåverkan, ekonomisk vinning och positiva effekter på hälsan. I den indiska delstaten Rajasthan lyfts särskilt hälsoaspekterna fram. Men att ställa om till ekologisk odling i världens näst mest folkrika land innebär stora utmaningar.

Foto på två barn som står under ett paraply.
Klimat, energi

Sydafrika har, med sina många soltimmar, en enorm potential för förnybar energi. Trots det har Sydafrika fortsatt ett energisystem som bygger på kolkraftverk, med enorma miljöproblem som följd. Earthlife Africa arbetar för en rättvis och miljövänlig energipolitik i Sydafrika.

Ecoaction demonstraterar i Katowice 2019. Ecoaction är verksamt i Ukraina och arbetar med miljö och hållbar utevckling.
Klimat, energi

Att skydda naturen är omöjligt – om man inte engagerar allmänheten.

Foto på tre barn i Manila, Filippinerna.
Miljögifter

När fattiga människor i låginkomstländer får ta hand om vårt farliga miljögiftiga avfall drabbas såväl miljön som människors hälsa. I Filippinerna arbetar folkrörelsen EcoWaste för att stoppa import av förbjudna kemikalier, både i produkter och i avfall.

EU-flaggan med en domarklubba i förgrunden.
Miljögifter

Europas största gräsrotsrörelse EEB driver på flera viktiga miljöfrågor på en europeisk och global nivå. Vi stödjer deras arbete för att få länderna som har skrivit under den globala kvicksilverkonventionen att genomföra den så fort som möjligt.

Kvinna hämtar vatten från en allmän vattenkran i en kåkstad i Soweto.
Klimat, energi

I marginaliserade områden i Sydafrika råder brist på vatten. Den sydafrikanska miljöorganisationen Environmental Monitoring Group (EMG) vill ha en rättvis vatten- och energipolitik i Sydafrika, och arbetar för att människor som lever i fattigdom ska få större möjlighet att påverka sin situation.

Foto från demonstrationer vid COP - klimatmötet i Paris 2015.
Skog och naturvård

Världen står inför två till varandra relaterade utmaningar som hotar liv och utkomst för miljarder människor. Det handlar om klimatförändringar och en global energikris. Dessa drivs av ohållbara ekonomiska utvecklingsmodeller baserade på fossila bränslen och andra destruktiva energikällor. Friends of the Earth International är ett globalt nätverk som arbetar för att få till stånd långsiktigt hållbara förändringar inom dessa områden.

Foto på människor som protesterar. En eld brinner i förgrunden.
Miljögifter

Utbredd kolbrytning och kolkraft har lett till allvarliga konsekvenser för människor i Sydafrika. Organisationen Ground Work stöttar lokalsamhällen som kämpar emot gruvetableringar och arbetar för att minska utsläpp av kvicksilver i luft och vatten.

En kvinna står och säljer grönsaker på en marknad i Filippinerna.
Hållbar konsumtion

Genom att öka kunskapsnivån om vikten av hållbar konsumtion på Filippinerna ger organisationen IBON människor en tydligare röst och större möjlighet att påverka sin egen situation. Att parallellt erbjuda landets beslutsfattare ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ till det ohållbara konsumtionssamhället banar väg för en miljösmart och hållbar politik.

Globala nyhetsbrevet

Följ oss och vårt globala arbete med natur och miljö.