Johanna Sandahl – ordförande

Johanna är Naturskyddsföreningens ordförande och föreningens talesperson.

Johanna är ordförande i föreningen sedan 2014, och innan dess vice ordförande. Hon har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor med arbete inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands, bland annat en längre period på Forum Syd. Förutom ordförandeskapet i Naturskyddsföreningen är hon också ledamot i EEBs styrelser (The European Environmental Bureau) samt sitter bl.a. med i regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030, Statens historiska museers insynsråd och Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd.

Johanna är utbildad agronom med master i rural development studies och har också undervisat på universitet/högskolor, skrivit rapporter och är medförfattare till boken Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser (Studentlitteratur).

Pressbilder finns att ladda ner i höger spalt.

Följ Johannas blogg
Följ Johanna på Twitter