Johanna Sandahl – ordförande

Johanna är Naturskyddsföreningens ordförande och talesperson.

Johanna är ordförande i Naturskyddsföreningen sedan 2014, och innan dess vice ordförande. Hon har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor med arbete inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands, bland annat en längre period på Forum Syd. Förutom ordförandeskapet i Naturskyddsföreningen sitter Johanna bland annat med i regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030, Statens historiska museers insynsråd och Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd.

Sedan år 2019 är Johanna ordförande för European Environmental Bureau (EEB). Organisationen är Europas största nätverk för miljöorganisationer, med 160 medlemsorganisationer i mer än 35 länder, och samlar totalt cirka 30 miljoner människor.

Johanna är utbildad agronom med master i rural development studies och har också undervisat på universitet/högskolor, skrivit rapporter och är medförfattare till boken Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser (Studentlitteratur).

Pressbilder finns att ladda ner i höger spalt.

Följ Johanna Sandahl på Twitter