Naturskyddsföreningens riksstyrelse och revisorer

Naturskyddsföreningens styrelse väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman äger rum i mitten av juni vartannat år (jämna år). En valberedning föreslår vilka som ska sitta i styrelsen, men förslag kan också ges av enskilda medlemmar. Hur styrelsen utses regleras i våra stadgar som du också hittar på vår hemsida. Se: Om oss-> Dokument- och filarkiv-> Föreningsdokument.  Valberedningen har också en egen särskild arbetsordning som den följer. Läs mer om styrelsens arbetsprocess på Naturkontakt.

Styrelsen håller möten 7-10 gånger per år. Stämman väljer också revisorer. De är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande stämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Styrelse

Bo Jönson
skattmästare
Evelina Nyström
personalrepresentant
Gudrun Hubendick
styrelseledamot
Henrik Svensson von Zweigbergk
styrelseledamot
Jennifer Cronborn
styrelseledamot
Johanna Sandahl
ordförande
Lotta Bengtsson Silfver
styrelseledamot
Lovisa Roos
Fältbiologernas ledamot
Martin Emtenäs
styrelseledamot
Martin Lindén
styrelseledamot
Mårten Wallberg
styrelseledamot
0733-746714
Pia Lindeskog
styrelseledamot
Salomon Abresparr
andre vice ordförande
Stina Lindblad
första vice ordförande

Revisorer

Kåre Olsson
revisor
070-690 55 80
Anneli Carlsson
revisor
Suzanne Messo
revisor, Ernst & Young
Jens Karlsson
revisorssuppleant, Ernst & Young