Naturskyddsföreningens riksstyrelse och revisorer

Naturskyddsföreningens styrelse väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman äger rum i mitten av juni vartannat år (jämna år). En valberedning föreslår vilka som ska sitta i styrelsen, men förslag kan också ges av enskilda medlemmar. Hur styrelsen utses regleras i våra stadgar som du också hittar på vår hemsida. Se: Om oss-> Dokument- och filarkiv-> Föreningsdokument.  Valberedningen har också en egen särskild arbetsordning som den följer. Läs mer om styrelsens arbetsprocess på Naturkontakt.

Styrelsen håller möten 7-10 gånger per år. Stämman väljer också revisorer. De är helt oberoende av styrelsen och har som uppdrag att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till kommande stämma. Revisorerna föreslår stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Styrelse

Anita Brodén
styrelseledamot
Bo Jönson
skattmästare
Carolina Klüft
styrelseledamot
Cecilia Hedfors
personalrepresentant
Jimmy Lindsjö
styrelseledamot
Johan Andersson
Fältbiologernas ledamot
Johanna Sandahl
ordförande
Lotta Bengtsson Silfver
styrelseledamot
Marie Andersson
styrelseledamot
Mårten Wallberg
styrelseledamot
0733-746714
Per-Erik Mukka
styrelseledamot
Pia Lindeskog
styrelseledamot
Salomon Abresparr
andre vice ordförande
Stina Lindblad
första vice ordförande

Revisorer

Anna Wretholm
auktoriserad revisor
suppleant
Allegretto Revision AB, 0706-187 856
Anneli Carlsson
revisor
suppleant
Kåre Olsson
revisor
070-690 55 80
Lars Erik Engberg
auktoriserad revisor
Allegretto Revision AB, 0706-187 939