Vi som jobbar här

Ledning

Karin Lexén
generalsekreterare
Måns Lagerlöf
kanslichef
Andreas Drufva
chef marknad
076-895 57 11
David Kihlberg
chef klimat- och juridik
08-702 65 55
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Hanna Berheim Brudin
chef kommunikation (ej presskontakt)
08-702 65 47
070-726 65 40
Leif Newman
chef global samordning
070-797 25 17
Lena Asplund
chef administration
070-290 77 94
Louise Karlberg
chef skog- och naturvård
08-702 63 19
Sofia Halth
chef mobilisering
08-702 63 36
Therese Jacobson
chef miljögifter, hav och jordbruk
073-670 85 30

Ledningsstaben

Anette Ericson
ledningsassistent
070-719 55 95
Anna de Verdier
HR-projektledare
08-702 65 63
076-321 40 70
Lisa Silver
utvecklingsstrateg
08-702 65 56
Maria Palm
HR-chef
08-702 65 76
070-850 73 30
Sara Hellström
ledningssekreterare
08-702 65 75
Victor Åström
ledningsstrateg,
Agenda 2030
08-702 65 95

Skog och naturvård

Louise Karlberg
avdelningschef
08-702 63 19
Andreas Skarmyr
projektledare våtmark
08-702 63 48
Hannah Wallin
sakkunnig skogens sociala värden
076-033 76 97
Isak Isaksson
sakkunnig naturvård
08-702 65 18
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
samordnare för skogsnätverket
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Malin Sahlin
sakkunnig, skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Paula Andersson
samordnare biologisk mångfald/bitr. projektledare vitryggig hackspett
08-702 65 51
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15
Ruona Burman
sakkunnig naturvård med fokus på naturvårdsfrågor i Sapmi
08-702 63 38

Miljögifter, hav och jordbruk

Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30
Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
sakkunnig miljögifter
08-702 65 01
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53

Ingrid Kjellander
sakkunnig mat och jordbruk
08-702 65 88
073-075 38 86

Jessica Ekström
sakkunnig inom jordbruk
08-702 63 14
Johanna Källén Fox
projektledare Skyddat hav
08-702 63 57
Kristina Volkova Hellström
sakkunnig miljögifter och projektledare Surfejs
08-702 65 85
Lisa Högström
nätverkssamordnare för havsnätverket och kemikalienätverket
08-702 65 22
Mia Svedäng
projektledare lokal vattenmiljö
076-310 81 75
08-702 63 31
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Stina Tano
sakkunnig marina ekosystem och fiske
08-702 65 12
Tove Porseryd
projektledare
08-702 65 86

Klimat och juridik

David Kihlberg
avdelningschef
08-702 65 55
Anders Friström
klimatutredare och samordnare för klimatnätverket
08-702 65 28
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Caroline Westblom
sakkunnig klimat
08-702 65 26
Charloth Johansson Rydstedt
miljöjurist (vik)
08-702 63 44
Jens Forsmark
sakkunnig hållbara transporter
08-702 63 04
Josia Hort
miljöjurist
08-702 65 83
Kristina Östman
sakkunnig energi
08-702 63 73
Oscar Alarik
chefsjurist
08-702 65 42
Otto Bruun
sakkunnig bioekonomi
08-702 63 72
Rebecca Nordenstam
miljöjurist (föräldraledig)
08-702 65 03

Global samordning

Leif Newman
avdelningschef
070-797 25 17
Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Amira Andersson
programhandläggare tropisk skog
08-702 65 66
Andreas Prevodnik
global sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Elie Metni
ekonomihandläggare
070-330 77 57
Emma Westlin
verksamhetscontroller
08-702 63 37
Erika Eckeskog Kalu
programhandläggare marint
070-892 94 36
Gabrielle Holmström
ekonomihandläggare
08-702 65 62
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53
Karolina Runnerstam
programhandläggare marint (vik)
070-092 66 09
Malin Stråle
programhandläggare jordbruk
08-702 63 07
Maria Klerfelt
programhandläggare klimat
08-702 65 49
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Marja Wolpher
programhandläggare tropisk skog (vik)
073-535 75 90
Nils Viklund
programhandläggare miljögifter
08-702 63 09
Sandra Lempert
biträdande avdelningschef global samordning
08-702 63 90
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Sara Nilsson
programhandläggare hållbar konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02
Åsa Nilsson
metodutvecklare
08-702 63 11

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Eva Eiderström
avdelningschef
070-755 81 12
Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Andreas Hellohf
produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika
070-422 49 32
Daniel Kruhsberg
affärsutveckling
070-432 87 05
David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil (föräldraledig)
076-819 80 60
Emanuel Blume
handläggare Bra Miljöval El och fondansökningar (föräldraledig)
070-730 10 25
Eva Svanberg
handläggare fondansökningar Bra Miljöval El (vik)
070-730 10 25
Helen Göthe
produktansvarig Bra Miljöval Textil (vik)
076-819 80 60
Hilma Samuelsson
Handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och kosmetika
073-532 06 48
Jesper Peterson
arbetsledare Bra Miljöval Energi & Transporter
070-240 17 22
Jessica Andréason
projektledare Miljövänliga Veckan och Klädbytardagen
073-944 99 10
Karin Kruse
projektledare Handla Miljövänligt och samordnare Handla Miljövänligt-nätverket (vik)
070-761 26 82
Kim Blomster
produktansvarig Bra Miljöval el
076-866 57 06
Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
072-373 36 39
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kosmetika och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval transporter
handläggare Bra Miljöval drivmedel
070-921 97 22
Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans (tjänstledig)
070-722 55 80
Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-783 28 26
Peter Hallberg
Peter Hallberg
produktansvarig Bra Miljöval Värme och Biobränsle
076-629 54 57

Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07
Ulriqa Westman
produktansvarig Bra Miljöval butik
070-42 39 220

Marknadsavdelningen

Andreas Drufva
avdelningschef
076-895 57 11
Annelise Jansson
säljledare TM
08-702 63 06
Camilla Lundvall
analytiker
070-916 43 09
Caroline Goetze
ansvarig företagssamarbeten
08-702 65 96
Charlotte Broström
administratör för F2F
073-633 78 28
Charly Gunnarsson
F2F säljledare region väst/syd
073-502 64 73
Daniella Forsman
handläggare medlems- och givarservice, CRM- administratör
08-702 65 77
Elisabeth Pihl
handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 35
Emily Feijen
projektledare företagssamarbeten
08-702 63 30
070-665 95 20
Erica Lintrup
projektledare
076-188 56 26
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Josefine Jönsson
administratör medlems- och givarservice
08-7026577
Julianna Werner
rekryterare
073-642 78 13
Lena Rydorff
projektledare
070-115 39 23
08-702 63 22
Lia Paimo
säljledare
070-008 70 93
Linda Ottosson Kraus
projektledare insamling företag
070-792 81 76
Marie-Louise Berzén
projektledare privat insamling och ansvarig för arv och testamenten
08-702 63 15
Mikael Kesha
chef TM-verksamheten
08-702 65 45
Nora Fenlin
enhetschef CRM, medlems- och givarservice
072-004 65 93
Patrick Stjernfelt
F2F säljledare region mitt/öst
070-407 58 10
Per Bengtson
projektledare
08-702 65 89
Raluca Roiescu
F2F chef
073-782 01 65
Susanne Carlén
CRM specialist och handläggare ekonomi, medlems- och givarservice
08-702 63 25
Thomas Gladh
teamledare Stockholm
Victoria Blakstad
administratör medlems- och givarservice / reception (vikarie)
Yasbleydi Gutierrez
administratör medlems- och givarservice / reception
08-702 65 36

Kommunikationsavdelningen

Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur (tjänstledig)
08-702 65 44
070-752 09 69
Agneta Nilsson
kommunikatör globala frågor
08-702 63 28
Ann-Katrin Bergström
grafisk projektledning och produktion
08-702 65 68
Anna Froster
redaktör Sveriges Natur (vik)
08-702 65 43
Anna Havula
press- och pr-chef
070-870 37 00
Annelie Andersson
projektledare politisk påverkan och analys
08-702 63 43
Daniel Holking
digital insamlingskommunikatör
070-666 96 24
Eva-Lena Neiman
presskommunikatör
08-702 65 05
Hanna Berheim Brudin
avdelningschef (ej presskontakt)
08-702 65 47
070-726 65 40
Hanna Rüdeberg
digitalkommunikatör
08-702 63 02
Henrik Dahlbom
digitalkommunikatör skog och naturvård
08-702 65 39
Iréne Berg
digitalkommunikatör miljögifter
Isabelle Strengbom
digitalkommunikatör klimat
08-702 65 04
Johanna Westlund
digitalkommunikatör
076-325 04 24
Klara Strandberg
chef för digitalt innehåll (föräldraledig)
072-857 06 01
Lisa Persson
presskommunikatör
070-916 41 79
Liselotte Lundström
tf. chef för digitalt innehåll
073-501 70 05
Malin Crona
tf chefredaktör Sveriges Natur
08-702-65 81
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur
08-702 65 43
Mikael Enoksson
projektledare webb
08-702 65 09
Moa Linder
digitalkommunikatör hav, jordbruk och miljörätt
070-146 64 56
Robert Åkerman
webbansvarig
08-702 65 10
Yvette Rasch
medlemskommunikatör och redaktör Naturkontakt
070-863 98 61
Zelina Nyhlén
digitalkommunikatör globala frågor
08-702 65 40
Åsa Mendel-Hartvig
digitalkommunikatör
08-702 63 39

Mobiliseringsavdelningen

Sofia Halth
avdelningschef
08-702 63 36
Agnes Vungi
projektledare
Naturskyddsföreningen i skolan
072-252 32 87
Anneli Nordling
organisationsutvecklare
08-702 65 31
Dena Gevarez
verksamhetschef Schysst
08-702 65 02
Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
08-702 65 15, 070-344 44 31
Gert Straschewski
föreningsutvecklare
08-702 65 52
Hannah El Hamalawy
ungdomsledare Schysst Malmö
Helena Lundmark
verksamhetschef skola
072-220 87 77
Ida Wahlund
projektledare Naturskyddsföreningen i skolan och Natursnokarna
073-951 54 01
Isabella Zeynap Celebi
projektledare Schysst Malmö
072-202 09 66
Jon Pelling
projektledare mobilisering
08-702 65 46
073-699 79 02
Katarina Sandberg
koordinator Energifallet
070-369 52 71
(arbetsort: Oskarshamn)
Katarina Tynong
ansvarig projektbidrag och återbäring
08-702 65 38
Lara Kamaran
ungdomsledare Schysst Stockholm
076-291 04 26
Lisa Holmberg
konceptutvecklare Energifallet
073-544-64 15
(arbetsort: Helsingborg)
Mohammad Alhammada
ungdomsledare Schysst Eskilstuna
073-964 92 99
Salah Shallal
projektledare Schysst Eskilstuna
070-455 38 44
Sanne Kasemets
projektledare
08-702 63 16
073-220 02 44
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Susanna Zeller
koordinator Energifallet
073-400 44 47
(arbetsort: Malmö)
Tamana Osmani
ungdomsledare Schysst Skellefteå
073-71 85 158
Yara Faris
administratör Schysst
073-770 10 07

Administrativa avdelningen

Lena Asplund
avdelningschef
070-290 77 94
Anette Kässlin
löneadministratör
08-702 65 65
Helena Fredriksson
verksamhetscontroller
08-702 65 17
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Lars Höglund
IT-strateg
070-788 37 34
Lena Grönlund
redovisningsansvarig
08-702 65 71
Nicole Eriksson
ekonomihandläggare
08-7026559
Sara Hallström
ekonomihandläggare
08-702 65 21
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78
Åsa Eklund
löneadministratör
08-702 65 73

Anställda vid regionala kanslier

Naturskyddsföreningens fristående länsförbund har anställda med ett regionalt uppdrag att stödja lokala kretsar, erbjuda utbildning till föreningsaktiva och samordna det regionala natur- och miljövårdsarbetet.

Owen Laws

Owen arbetar som vikarierande verksamhetsutvecklare på kansliet Västerbotten

Charlotta Lindskog

Charlotta arbetar som vikarierande verksamhetsutvecklare på kansliet sydost

Caroline Gräntz

Caroline har Skånekansliets sociala medier, layout och marknadsföring på sitt bord.

Natalie Toft

Natalie arbetar som verksamhetsutvecklare på kansliet Västerbotten och är f.n. föräldraledig

Maria Danvind

verksamhetsutvecklare
kansli Mitt
073-275 17 36

Maja Ryberg

verksamhetsutvecklare
kansli väst
0723-09 79 89

Magnus Billqvist

verksamhetskoordinator
Skåne
046-33 56 51

Kristina Keyzer

verksamhetsutvecklare
kansliet i Mälardalen
070-237 19 33

Maria Bergström

verksamhetsledare Storstockholms naturguider
08-644 52 70

Karin Schmidt

verksamhetsutvecklare för regionskansliet i Stockholm
08-644 52 70

Ankie Rauséus

verksamhetsledare för Hopajola kansli Örebro och Värmlands län
072-546 01 05

Kajsa Grebäck

verksamhetsutvecklare för Örebro och Värmlands län
072-546 01 06

Urpo Taskinen

verksamhetsutvecklare
kansli Norrbottens län
070-629 58 02

Hanna Karlsson

regional verksamhetskoordinator
kansli Sydost
0760 96 94 96

Mesud Djangoi

medhjälpare på kansliet för Gävleborg och Dalarna

Lillian Lundin Stöt

verksamhetskoordinator
kansli Gävle-Dala
070-273 91 55