Vi som jobbar här

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal på rikskansliet i Stockholm och Handla Miljövänligt-kontoret i Göteborg.

> Klicka här för att komma i kontakt med våra presstalespersoner
> Klicka här för att få information om våra värvare
> Klicka här för att komma i kontakt med vår generalsekreterare

Ledning

Andreas Drufva
marknadschef
076-895 57 11
Anna Nilsdotter
kanslichef
073-645 27 80
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Jan Terstad
chef skog och naturvård
08-702 65 19
Jimmy Mannung
chef mobiliseringsavdelningen
070-422 42 71
Karin Lexén
generalsekreterare
Lena Asplund
administrativ chef
070-290 77 94
Linnéa Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Oscar Alarik
chef klimat- och juridikavdelningen
08-702 65 42
Therese Jacobson
chef miljögifter, hav och jordbruk
073-670 85 30
Victor Åström
chef global samordning
08-702 65 82
073-101 11 24

Ledningsstaben

Lisa Silver
projektledare verksamhetsstrategi
Maria Palm
HR-chef
08-702 65 76
070-850 73 30
Sabina Hannila
ledningsassistent
08-702 65 64

Skog och naturvård

Hannah Wallin
sakkunnig skogens sociala värden
076-033 76 97
Isak Isaksson
sakkunnig naturvård
08-702 65 18
Jan Terstad
avdelningschef
08-702 65 19
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
samordnare för skogsnätverket
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Malin Sahlin
sakkunnig, skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Märta Berg
sakkunnig skogens sociala värden (tjänstledig)
Paula Andersson
projekt vitryggig hackspett
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15

Miljögifter, hav och jordbruk

Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
sakkunnig miljögifter
08-702 65 01
Ellen Bruno
sakkunnig, marina ekosystem och fiske
08-702 65 95
Eva Hagström
sakkunnig jordbruk och nätverkssamordnare för mat- och jordbruksnätverket
070-833 66 63
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53

Ingrid Kjellander
sakkunnig mat och jordbruk
08-702 65 88

Kajsa Garpe
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
(tjänstledig)
Kristina Volkova Hellström
projektledare
08-702 65 85
Martin Karlsson
projektledare Ren båtbotten
Mia Svedäng
projektledare lokal vattenmiljö
076-310 81 75
08-702 63 31
Sanne Kasemets
projektledare samt nätverkssamordnare för Kemikalienätverket och Havsnätverket
08-702 63 16
073-220 02 44
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30

Klimat och juridik

Anders Friström
vikarierande sakkunnig klimat samt samordnare för Klimatnätverket
08-702 65 28
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
David Kihlberg
sakkunnig klimat
08-702 65 55
Jens Forsmark
sakkunnig hållbara transporter
08-702 63 04
Johanna Lakso
sakkunnig energi
08 - 702 63 34
Josia Hort
miljöjurist
08-702 65 83
Oscar Alarik
avdelningschef
08-702 65 42
Rebecca Nordenstam
miljöjurist
08-702 65 03

Global samordning

Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Amira Andersson
programhandläggare tropisk skog
08-702 65 66
Andreas Prevodnik
global sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Elie Metni
ekonomihandläggare
070-330 77 57
Emma Westlin
verksamhetscontroller
08-702 65 62
Erika Eckeskog Kalu
vik. programhandläggare marint
070-892 94 36
Gabrielle Holmström
ekonomihandläggare
08-702 65 62
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53
Kit Wa Lai
handläggarstöd
Malin Stråle
programhandläggare marint (föräldraledig)
08-702 63 07
Maria Klerfelt
programhandläggare klimat
08-702 65 49
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Nils Viklund
programhandläggare miljögifter
08-702 63 09
Petter Jern
programhandläggare jordbruk
08-702 63 26
Sandra Hallström Lempert
biträdande avdelningschef global samordning
08-702 63 90
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Sara Nilsson
programhandläggare hållbar konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02
Victor Åström
avdelningschef
08-702 65 82
073-101 11 24
Åsa Nilsson
metodutvecklare
08-702 63 11

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Andreas Hellohf
kriterieutveckling samt handläggare för Bra Miljöval Kemiska produkter
070-422 49 32
Annah Lintorp
produktansvarig Bra Miljöval El och Värme
076-629 54 57
Caroline Hopkins
produktansvarig Bra Miljöval Försäkringar (tjänstledig)
08-702 63 81
David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil
076-819 80 60
Emanuel Blume
produktansvarig Bra Miljöval El, Värme och Biobränslen
070-730 10 25
Eva Eiderström
avdelningschef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Jesper Peterson
produktansvarig
070-240 17 22
Jessica Andréason
projektledare Handla Miljövänligt
073-944 99 10
Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
070-423 92 20
Magnus Jonsson
handläggare Top Ten samt Bra Miljöval El och Värme
076-866 57 06
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval Person- och Godstransporter
070-921 97 22
Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-722 55 80
Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Energi & Klimat
070-783 28 26
Rickard Lundin
produktansvarig Bra Miljöval
Livsmedelsbutik
072-373 36 39
Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07

Marknadsavdelningen

Andreas Drufva
marknadschef
076-895 57 11
Annelise Jansson
säljledare TM
08-702 63 06
Caroline Goetze
ansvarig företagssamarbeten
08-702 65 96
Charlotte Broström
administratör för F2F
073-633 78 28
Daniella Forsman
handläggare medlems- och givarservice
Elisabeth Pihl
handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 35
Erica Lintrup
projektledare insamling och medlemsvärvning
070-916 43 09
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Fanny Berglund
koordinator F2F region väst och syd
073-400 44 47
Isak Martinsson
säljledare TM
08-702 65 48
Joakim Bengtsson
chef TM-verksamheten
070-213 68 31
08-702 65 45
Johanna Källén Fox
ansvarig företagssamarbeten (föräldraledig)
Josefine Jönsson
handläggare medlems- och givarservice
Lena Rydorff
projektledare
070-115 39 23
08-702 63 22
Lisa Högström
databasadministratör, medlems- och givarservice
08-702 65 11
Marie-Louise Berzén
projektledare privat insamling och ansvarig för arv och testamenten
08-702 63 15
Nora Fenlin
koordinator medlems- och givarservice
072-004 65 93
Olle Wallin
projektledare företagssamarbeten
08-702 63 30
070-092 66 09

Raluca Roiescu
tf F2F chef
073-656 21 80
Susanne Carlén
ekonomihandläggare medlems- och givarservice
08-702 63 25
Thomas Gladh
koordinator F2F, region öst & sommarturné
08-702 63 12

Kommunikationsavdelningen

Agneta Nilsson
kommunikatör globala frågor
08-702 63 28
Ann-Katrin Bergström
grafisk projektledning & produktion
08-702 65 68
Anna Froster
vik. redaktör Sveriges Natur
08-702 65 43
Anna Havula
Press- och PR-chef (föräldraledig)
070-87 03 700
Anna Krusic
digitalkommunikatör (tjänstledig)
08-702 65 53
Annelie Andersson
projektledare politisk påverkan och analys (föräldraledig)
Carina Grave-Müller
digitalkommunikatör
08-702 65 47
Daniel Holking
digital insamlingskommunikatör
070-666 96 24
Eva-Lena Neiman
presskommunikatör
08-702 65 05
Henrik Dahlbom
digitalkommunikatör skog och naturvård
070-790 70 07
Isabelle Strengbom
digitalkommunikatör klimat
Jakob Broström
digitalkommunikatör (tjänstledig)


Jesper Liveröd
Press- och PR-chef (vik)
072-250 63 38
08-702 65 12
Kerstin Lundell
vik. redaktör Sveriges Natur
08-702 65 43
Klara Strandberg
redaktör för digitalt innehåll
072-857 06 01
Linnea Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Malin Crona
nyhetsredaktör och reporter
08-702-65 81
Margrét Sigurjónsdóttir
vik. projektledare politisk påverkan och analys
076-040 59 43
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur (tjänstledig)
kultursidor och naturfrågor
08-702 65 43
Moa Linder
digitalkommunikatör
hav, fiske, jordbruk, mat och miljörätt
070-146 64 56
Robert Åkerman
webbansvarig
08-702 65 10
Samuel Avraham
praktikant Sveriges Natur
Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur
08-702 65 44
070-752 09 69
Yvette Rasch
medlemskommunikatör och redaktör Naturkontakt
070-863 98 61

Mobiliseringsavdelningen

Agnes Vungi
koordinator
Naturskyddsföreningen i skolan
072-252 32 87
(Jönköping)
Anneli Nordling
organisationsutvecklare (föräldraledig)
Dena Gevarez
verksamhetsledare
08-702 65 02
Erik Malm
verksamhetsutvecklare
076-015 55 43
Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
08-702 65 15, 070-344 44 31
Gert Straschewski
föreningsutvecklare
08-702 65 52
Hanna Borglund
projektledare för "Schysst sommar och vinter" i Stockholm (tjänstledig)
072-023 70 06

Hanna Rüdeberg
organisationsutvecklare, traineeprogrammet (vikarie) 08-702 65 31
Helena Lundmark
samordnare
Naturskyddsföreningen i skolan
072-220 87 77
Ida Wahlund
projektledare skola, kommunikatör Natursnokarna
073-951 54 01
Jimmy Mannung
chef mobiliseringsavdelningen
070-422 42 71
Katarina Sandberg
koordinator Energifallet
070- 369 52 71
(Oskarshamn)
Katarina Tynong
styrelsesekreterare
08-702 65 26
Livija Ginters
projekthandläggare och administratör Schysst sommar och vinter
08-702 65 16
070-966 47 72
Natalie Toft
koordinator Energifallet
076-143 95 44
(Umeå)
Rahwa Hadgu
projektledare för Schysst sommar och vinter i Stockholm
Salah Shallal
projektledare Schysst sommar och vinter, Eskilstuna
070-455 38 44
Sanna Dufbäck
kommunikatör, Energifallet (tjänstledig)
072-213 11 13
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Svante Lundquist
föreningsutvecklare
08-702 65 98
Ulrika Hjertstrand
handläggare projektbidrag och återbäring (vikarie)
08-702 65 38
073-770 33 31
Ylva Grudd
verksamhetsledare, Natursnokarna (tjänstledig)
08-702 63 17

Administrativa avdelningen

Aija Lindén
HR-specialist
08-702 65 73
Anette Kässlin
HR-administratör
08-702 65 65
Elisabet Andersson
IT-samordnare
08-702 65 67
Ewa Bodén
ansvarig reception, växel, telefoni
08-702 65 36
Grazyna Jacoby
ekonomihandläggare
08-702 65 59
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Lars Höglund
IT-strateg
08-702 63 05, 070-788 37 34
Lena Asplund
administrativ chef
070-290 77 94
Lena Grönlund
ekonomiansvarig
08-702 65 71
Magnus von Heideman
ekonomihandläggare
08-702 65 17
Sara Hallström
ekonomihandläggare
08-702 65 21
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78