Vi som jobbar här

Ledning

Andreas Drufva
marknadschef
076-895 57 11
Anna Nilsdotter
kanslichef
073-645 27 80
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Jan Terstad
chef skog och naturvård
08-702 65 19
Jimmy Mannung
chef mobiliseringsavdelningen
070-422 42 71
Karin Lexén
generalsekreterare
Leif Newman
chef för global samordning
070-797 25 17
Lena Asplund
administrativ chef
070-290 77 94
Linnéa Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Oscar Alarik
chef klimat- och juridikavdelningen
08-702 65 42
Therese Jacobson
chef miljögifter, hav och jordbruk
073-670 85 30

Ledningsstaben

Lisa Silver
projektledare verksamhetsstrategi
070-533 25 56
Maria Palm
HR-chef
08-702 65 76
070-850 73 30
Paula Andersson
projektledare rekrytering
Sabina Hannila
ledningsassistent
08-702 65 64
Victor Åström
ledningsstrateg, Agenda 2030
08-702 65 82
073-101 11 24

Skog och naturvård

Hannah Wallin
sakkunnig skogens sociala värden
076-033 76 97
Isak Isaksson
sakkunnig naturvård
08-702 65 18
Jan Terstad
avdelningschef
08-702 65 19
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
samordnare för skogsnätverket
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Malin Sahlin
sakkunnig, skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Märta Berg
sakkunnig skogens sociala värden (tjänstledig)
Paula Andersson
projekt vitrygg
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15
Ruona Burman
sakkunnig naturvård med fokus på naturvårdsfrågor i Sapmi

Miljögifter, hav och jordbruk

Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
sakkunnig miljögifter
08-702 65 01
Eva Hagström
sakkunnig jordbruk och nätverkssamordnare för mat- och jordbruksnätverket
070-833 66 63
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53

Ingrid Kjellander
sakkunnig mat och jordbruk
08-702 65 88
073-075 38 86

Kajsa Garpe
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
(tjänstledig)
Kristina Volkova Hellström
sakkunnig miljögifter och projektledare Surfejs
08-702 65 85
Mia Svedäng
projektledare lokal vattenmiljö
076-310 81 75
08-702 63 31
Sanne Kasemets
projektledare samt nätverkssamordnare för Kemikalienätverket och Havsnätverket
08-702 63 16
073-220 02 44
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30

Klimat och juridik

Anders Friström
vikarierande sakkunnig klimat samt samordnare för Klimatnätverket
08-702 65 28
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
David Kihlberg
sakkunnig klimat
08-702 65 55
Jens Forsmark
sakkunnig hållbara transporter
08-702 63 04
Johanna Lakso
sakkunnig energi
08 - 702 63 34
Josia Hort
miljöjurist (föräldraledig)
08-702 65 83
Lena Lidmark
miljöjurist (vikarie)
08-702 65 83
Oscar Alarik
avdelningschef
08-702 65 42
Rebecca Nordenstam
miljöjurist
08-702 65 03

Global samordning

Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Amira Andersson
programhandläggare tropisk skog
08-702 65 66
Andreas Prevodnik
global sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Elie Metni
ekonomihandläggare
070-330 77 57
Emma Westlin
verksamhetscontroller
08-702 63 37
Erika Eckeskog Kalu
vik. programhandläggare marint
070-892 94 36
Gabrielle Holmström
ekonomihandläggare
08-702 65 62
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53
Kit Wa Lai
handläggarstöd
Leif Newman
chef för global samordning
070-797 25 17
Malin Stråle
programhandläggare marint (föräldraledig)
08-702 63 07
Maria Klerfelt
programhandläggare klimat
08-702 65 49
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Nils Viklund
programhandläggare miljögifter
08-702 63 09
Petter Jern
programhandläggare jordbruk
08-702 63 26
Sandra Hallström Lempert
biträdande avdelningschef global samordning
08-702 63 90
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Sara Nilsson
programhandläggare hållbar konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02
Åsa Nilsson
metodutvecklare
08-702 63 11

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Andreas Hellohf
kriterieutveckling samt handläggare för Bra Miljöval Kemiska produkter
070-422 49 32
Annah Lintorp
produktansvarig Bra Miljöval El och Värme
076-629 54 57
David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil
076-819 80 60
Emanuel Blume
produktansvarig Bra Miljöval El, Värme och Biobränslen
070-730 10 25
Eva Eiderström
avdelningschef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Jesper Peterson
produktansvarig
070-240 17 22
Jessica Andréason
projektledare Handla Miljövänligt
073-944 99 10
Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
070-423 92 20
Magnus Jonsson
handläggare Top Ten samt Bra Miljöval El och Värme
076-866 57 06
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval Person- och Godstransporter
070-921 97 22
Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-722 55 80
Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Energi & Klimat
070-783 28 26
Rickard Lundin
produktansvarig Bra Miljöval
Livsmedelsbutik
072-373 36 39
Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07

Marknadsavdelningen

Andreas Drufva
marknadschef
076-895 57 11
Annelise Jansson
säljledare TM
08-702 63 06
Caroline Goetze
ansvarig företagssamarbeten
08-702 65 96
Charlotte Broström
administratör för F2F
073-633 78 28
Daniella Forsman
handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 77
Elisabeth Pihl
handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 35
Erica Lintrup
projektledare
070-916 43 09
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Fanny Berglund
koordinator F2F region väst och syd
073-400 44 47
Isak Martinsson
säljledare TM
08-702 65 48
Joakim Bengtsson
chef TM-verksamheten
070-213 68 31
08-702 65 45
Johanna Källén Fox
projektledare företagssamarbeten (föräldraledig)
Josefine Jönsson
handläggare medlems- och givarservice
08-7026577
Lena Rydorff
projektledare
070-115 39 23
08-702 63 22
Lisa Högström
databasadministratör, medlems- och givarservice
08-702 65 11
Marie-Louise Berzén
projektledare privat insamling och ansvarig för arv och testamenten
08-702 63 15
Nora Fenlin
koordinator medlems- och givarservice
072-004 65 93
Olle Wallin
projektledare företagssamarbeten
08-702 63 30
070-092 66 09

Per Bengtson
projektledare
070-946 88 51
Raluca Roiescu
tf F2F chef
073-656 21 80
Susanne Carlén
ekonomihandläggare medlems- och givarservice
08-702 63 25
Thomas Gladh
koordinator F2F, region öst & sommarturné
08-702 63 12

Kommunikationsavdelningen

Agneta Nilsson
kommunikatör globala frågor
08-702 63 28
Alan Saritas
praktikant valprojektet
Ann-Katrin Bergström
grafisk projektledning & produktion
08-702 65 68
Anna Froster
vik. redaktör Sveriges Natur
08-702 65 43
Anna Havula
Press- och PR-chef (föräldraledig)
070-87 03 700
Annelie Andersson
projektledare politisk påverkan och analys
08-702 63 43
Carina Grave-Müller
digitalkommunikatör
08-702 65 47
Daniel Holking
digital insamlingskommunikatör
070-666 96 24
Eva-Lena Neiman
presskommunikatör
08-702 65 05
Henrik Dahlbom
digitalkommunikatör skog och naturvård
070-790 70 07
Isabelle Strengbom
digitalkommunikatör klimat
08-702 65 04
Jesper Liveröd
Press- och PR-chef (vik)
072-250 63 38
08-702 65 12
Klara Strandberg
redaktör för digitalt innehåll
072-857 06 01
Linnea Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Malin Crona
nyhetsredaktör och reporter
08-702-65 81
Margrét Sigurjónsdóttir
vik. projektledare politisk påverkan och analys
08-702 63 44
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur
kultursidor och naturfrågor
08-702 65 43
Moa Linder
digitalkommunikatör
hav, fiske, jordbruk, mat och miljörätt
070-146 64 56
Nestor Morberg
praktikant valprojektet
Robert Åkerman
webbansvarig
08-702 65 10
Samuel Avraham
praktikant Sveriges Natur
Sara Hellström
praktikant valprojektet
Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur
08-702 65 44
070-752 09 69
Yvette Rasch
medlemskommunikatör och redaktör Naturkontakt
070-863 98 61
Åsa Mendel-Hartvig
Åsa Mendel-Hartvig
digital kommunikatör, miljögifter
08-702 63 39

Mobiliseringsavdelningen

Agnes Vungi
koordinator
Naturskyddsföreningen i skolan
072-252 32 87
(Jönköping)
Akam Ebrahim
ungdomsledare Schysst Malmö
076-4060161
Anneli Nordling
organisationsutvecklare
08-702 65 31
Dena Gevarez
verksamhetsledare
08-702 65 02
Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
08-702 65 15, 070-344 44 31
Gert Straschewski
föreningsutvecklare
08-702 65 52
Hanna Rüdeberg
ansvarig projektbidrag och återbäring
08-702 65 38
070-777 40 24
Helena Lundmark
samordnare
Naturskyddsföreningen i skolan
072-220 87 77
Ida Wahlund
projektledare skola, kommunikatör Natursnokarna
073-951 54 01
Jimmy Mannung
chef mobiliseringsavdelningen
070-422 42 71
Katarina Sandberg
koordinator Energifallet
070- 369 52 71
(Oskarshamn)
Katarina Tynong
styrelsesekreterare
08-702 65 26
Livija Ginters
projekthandläggare och administratör Schysst
08-702 65 16
070-966 47 72
Mohammad Alhommada
ungdomsledare Schysst Eskilstuna
073-964 92 99
Natalie Toft
koordinator Energifallet
076-143 95 44
(Umeå)
Rahwa Hadgu
projektledare Schysst Stockholm
Salah Shallal
projektledare Schysst Eskilstuna
070-455 38 44
Sanna Dufbäck
kommunikatör, Energifallet (tjänstledig)
072-213 11 13
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Svante Lundquist
föreningsutvecklare
08-702 65 98
Tamana Osmani
ungdomsledare Schysst Skellefteå
076-403 01 45

Administrativa avdelningen

Aija Lindén
HR-specialist
08-702 65 73
Anette Kässlin
HR-administratör
08-702 65 65
Elisabet Andersson
IT-samordnare
08-702 65 67
Ewa Bodén
ansvarig reception, växel, telefoni
08-702 65 36
Grazyna Jacoby
ekonomihandläggare
08-702 65 59
Helena Fredriksson
verksamhetscontroller
070-812 35 88
Johan Faxer
projektledare GDPR
08-702 63 08
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Lars Höglund
IT-strateg
070-788 37 34
Lena Asplund
administrativ chef
070-290 77 94
Lena Grönlund
ekonomiansvarig
08-702 65 71
Sara Hallström
ekonomihandläggare
08-702 65 21
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78

Anställda vid regionala kanslier

Naturskyddsföreningens fristående länsförbund har anställda med ett regionalt uppdrag att stödja lokala kretsar, erbjuda utbildning till föreningsaktiva och samordna det regionala natur- och miljövårdsarbetet.

Natalie Toft

verksamhetsutvecklare för Västerbotten
076-143 95 44

Maria Danvind

verksamhetsutvecklare
kansli Mitt
073-275 17 36

Maja Ryberg

verksamhetsutvecklare
kansli väst
0723-09 79 89

Magnus Billqvist

verksamhetskoordinator
Skåne
046-33 56 51

Kristina Keyzer

verksamhetsutvecklare
kansliet i Mälardalen
070-237 19 33

Maria Bergström

verksamhetsledare Storstockholms naturguider
08-644 52 70

Karin Schmidt

verksamhetsutvecklare för regionskansliet i Stockholm
08-644 52 70

Åsa Wistrand

verksamhetsledare för Hopajola kansli Örebro och Värmlands län
072-546 01 05

Kajsa Grebäck

verksamhetsutvecklare för Örebro och Värmlands län
072-546 01 06

Johanna Nilsson

verksamhetsutvecklare (vik)
kansli Norrbottens län
0705 639 866

Hanna Karlsson

regional verksamhetskoordinator
kansli Sydost
0760 96 94 96

Bitte Bergvall

medhjälpare på kansliet för Gävleborg och Dalarna

Lillian Lundin Stöt

verksamhetskoordinator
kansli Gävle-Dala
0250-166 33, 070-273 91 55