Vi som jobbar här

Ledning

Karin Lexén
generalsekreterare
Måns Lagerlöf
kanslichef
Andreas Drufva
chef marknad
076-895 57 11
David Kihlberg
chef klimat- och juridik
08-702 65 55
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Hanna Berheim Brudin
chef kommunikation (ej presskontakt)
08-702 65 47
070-726 65 40
Leif Newman
chef global samordning
070-797 25 17
Lena Asplund
chef administration
070-290 77 94
Louise Karlberg
chef skog- och naturvård
08-702 63 19
Sofia Halth
chef mobilisering
08-702 63 36
Therese Jacobson
chef miljögifter, hav och jordbruk
073-670 85 30

Ledningsstaben

Anette Ericson
ledningsassistent
070-719 55 95
Anna de Verdier
HR-projektledare
08-702 65 63
076-321 40 70
Lisa Silver
utvecklingsstrateg
08-702 65 56
Maria Palm
HR-chef
08-702 65 76
070-850 73 30
Sara Hellström
ledningssekreterare
08-702 65 75
Victor Åström
ledningsstrateg,
Agenda 2030
08-702 65 95

Skog och naturvård

Louise Karlberg
avdelningschef
08-702 63 19
Andreas Skarmyr
projektledare våtmark
08-702 63 48
Hannah Wallin
sakkunnig skogens sociala värden
076-033 76 97
Isak Isaksson
sakkunnig naturvård
08-702 65 18
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
samordnare för skogsnätverket
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Malin Sahlin
sakkunnig skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Paula Andersson
samordnare biologisk mångfald/bitr. projektledare vitryggig hackspett
08-702 65 51
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15

Miljögifter, hav och jordbruk

Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30
Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
sakkunnig miljögifter
08-702 65 01
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53

Ingrid Kjellander
sakkunnig mat och jordbruk
08-702 65 88
073-075 38 86

Jessica Ekström
sakkunnig inom jordbruk
08-702 63 14
Johanna Källén Fox
projektledare Skyddat hav
08-702 63 57
Kristina Volkova Hellström
sakkunnig miljögifter och projektledare Surfejs
08-702 65 85
Lisa Högström
nätverkssamordnare för havsnätverket och kemikalienätverket
08-702 65 22
Mia Svedäng
projektledare lokal vattenmiljö
076-310 81 75
08-702 63 31
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Stina Tano
sakkunnig marina ekosystem och fiske
08-702 65 12
Tove Porseryd
projektledare
08-702 65 86

Klimat och juridik

David Kihlberg
avdelningschef
08-702 65 55
Anders Friström
klimatutredare och samordnare för klimatnätverket
08-702 65 28
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Caroline Westblom
sakkunnig klimat
08-702 65 26
Charloth Johansson Rydstedt
miljöjurist (vik)
08-702 63 44
Jens Forsmark
sakkunnig hållbara transporter
08-702 63 04
Josia Hort
miljöjurist
08-702 65 83
Kristina Östman
sakkunnig energi
08-702 63 73
Oscar Alarik
chefsjurist
08-702 65 42
Otto Bruun
sakkunnig bioekonomi
08-702 63 72
Rebecca Nordenstam
miljöjurist (föräldraledig)
08-702 65 03

Global samordning

Leif Newman
avdelningschef
070-797 25 17
Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Amira Andersson
ekonomihandläggare
08-702 65 66
Andreas Prevodnik
global sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Elie Metni
ekonomihandläggare
070-330 77 57
Emma Westlin
verksamhetscontroller
08-702 63 37
Erika Eckeskog Kalu
programhandläggare Brasilien
070-892 94 36
Gabrielle Holmström
ekonomihandläggare
08-702 65 62
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53
Karolina Runnerstam
programhandläggare marint (vik)
070-092 66 09
Malin Stråle
programhandläggare jordbruk
08-702 63 07
Maria Klerfelt
programhandläggare klimat
08-702 65 49
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Marja Wolpher
programhandläggare tropisk skog (vik)
073-535 75 90
Nils Viklund
programhandläggare miljögifter
08-702 63 09
Sandra Lempert
biträdande avdelningschef global samordning
08-702 63 90
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Sara Nilsson
programhandläggare hållbar konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02
Åsa Nilsson
metodutvecklare
08-702 63 11

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Eva Eiderström
avdelningschef
070-755 81 12
Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Andreas Hellohf
produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika
070-422 49 32
Daniel Kruhsberg
affärsutveckling
070-432 87 05
David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil (föräldraledig)
076-819 80 60
Emanuel Blume
handläggare Bra Miljöval El och fondansökningar
070-730 10 25
Helen Göthe
produktansvarig Bra Miljöval Textil (vik)
076-819 80 60
Hilma Samuelsson
Handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och kosmetika
073-532 06 48
Jesper Peterson
arbetsledare Bra Miljöval Energi & Transporter
070-240 17 22
Jessica Andréason
projektledare Miljövänliga Veckan och Klädbytardagen
073-944 99 10
Karin Kruse
projektledare Handla Miljövänligt och samordnare Handla Miljövänligt-nätverket (vik)
070-761 26 82
Kim Blomster
produktansvarig Bra Miljöval el
076-866 57 06
Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
072-373 36 39
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kosmetika och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval transporter
handläggare Bra Miljöval drivmedel
070-921 97 22
Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-783 28 26
Peter Hallberg
Peter Hallberg
produktansvarig Bra Miljöval Värme och Biobränsle
076-629 54 57

Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07
Ulriqa Westman
produktansvarig Bra Miljöval butik
070-42 39 220

Marknadsavdelningen

Andreas Drufva
avdelningschef
076-895 57 11
Annelise Jansson
säljledare TM
08-702 63 06
Camilla Lundvall
analytiker
070-916 43 09
Caroline Goetze
ansvarig företagssamarbeten
08-702 65 96
Charlotte Broström
administratör för F2F
073-633 78 28
Daniella Forsman
handläggare medlems- och givarservice, CRM- administratör
08-702 65 77
Danjel Nylund
administratör medlems- och givarservice / reception (vikarie)
Elisabeth Pihl
handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 35
Emily Feijen
projektledare företagssamarbeten
08-702 63 30
070-665 95 20
Erica Lintrup
projektledare
076-188 56 26
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Göran Beskow
F2F säljledare region väst/syd
073-675 57 17
Josefine Jönsson
administratör medlems- och givarservice
08-7026577
Julianna Werner
rekryterare
073-642 78 13
Lena Rydorff
projektledare
070-115 39 23
08-702 63 22
Lia Paimo
säljledare
070-008 70 93
Linda Ottosson Kraus
projektledare insamling företag
070-792 81 76
Marie-Louise Berzén
projektledare privat insamling och ansvarig för arv och testamenten
08-702 63 15
Mikael Kesha
chef TM-verksamheten
08-702 65 45
Nora Fenlin
enhetschef CRM, medlems- och givarservice
072-004 65 93
Patrick Stjernfelt
F2F säljledare region mitt/öst
070-407 58 10
Per Bengtson
projektledare
08-702 65 89
Raluca Roiescu
F2F chef
073-782 01 65
Susanne Carlén
CRM specialist och handläggare ekonomi, medlems- och givarservice
08-702 63 25
Thomas Gladh
teamledare Stockholm
Victoria Blakstad
administratör medlems- och givarservice / reception (vikarie)
Yasbleydi Gutierrez
administratör medlems- och givarservice / reception
08-702 65 36

Kommunikationsavdelningen

Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur (tjänstledig)
08-702 65 44
070-752 09 69
Agneta Nilsson
kommunikatör globala frågor
08-702 63 28
Ann-Katrin Bergström
grafisk projektledning och produktion
08-702 65 68
Anna Froster
redaktör Sveriges Natur (vik)
08-702 65 43
Anna Havula
press- och pr-chef
070-870 37 00
Annelie Andersson
projektledare politisk påverkan och analys
08-702 63 43
Daniel Holking
digital insamlingskommunikatör
070-666 96 24
Eva-Lena Neiman
presskommunikatör
08-702 65 05
Hanna Berheim Brudin
avdelningschef (ej presskontakt)
08-702 65 47
070-726 65 40
Hanna Rüdeberg
digitalkommunikatör
08-702 63 02
Henrik Dahlbom
digitalkommunikatör skog och naturvård
08-702 65 39
Iréne Berg
digitalkommunikatör miljögifter
Isabelle Strengbom
digitalkommunikatör klimat
08-702 65 04
Johanna Westlund
digitalkommunikatör
076-325 04 24
Klara Strandberg
chef för digitalt innehåll (föräldraledig)
072-857 06 01
Lisa Persson
presskommunikatör
070-916 41 79
Liselotte Lundström
tf. chef för digitalt innehåll
073-501 70 05
Malin Crona
tf chefredaktör Sveriges Natur
08-702-65 81
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur
08-702 65 43
Mikael Enoksson
projektledare webb
08-702 65 09
Moa Linder
digitalkommunikatör hav, jordbruk och miljörätt
070-146 64 56
Robert Åkerman
webbansvarig
08-702 65 10
Yvette Rasch
medlemskommunikatör och redaktör Naturkontakt
070-863 98 61
Zelina Nyhlén
digitalkommunikatör globala frågor
08-702 65 40
Åsa Mendel-Hartvig
digitalkommunikatör
08-702 63 39

Mobiliseringsavdelningen

Sofia Halth
avdelningschef
08-702 63 36
Agnes Vungi
projektledare
Naturskyddsföreningen i skolan
072-252 32 87
Anneli Nordling
organisationsutvecklare
08-702 65 31
Dena Gevarez
verksamhetschef Schysst
08-702 65 02
Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
08-702 65 15, 070-344 44 31
Gert Straschewski
föreningsutvecklare
08-702 65 52
Hannah El Hamalawy
ungdomsledare Schysst Malmö
Helena Lundmark
verksamhetschef skola
072-220 87 77
Ida Wahlund
projektledare Naturskyddsföreningen i skolan och Natursnokarna
073-951 54 01
Isabella Zeynap Celebi
projektledare Schysst Malmö
072-202 09 66
Jon Pelling
projektledare mobilisering
08-702 65 46
073-699 79 02
Katarina Tynong
ansvarig projektbidrag och återbäring
08-702 65 38
Lara Kamaran
ungdomsledare Schysst Stockholm
076-291 04 26
Lisa Holmberg
konceptutvecklare Energifallet
073-544-64 15
(arbetsort: Helsingborg)
Marie Hannerstig
konceptutvecklare Energifallet
070-872 66 05
(arbetsort: Malmö/Lund)
Mohammad Alhammada
ungdomsledare Schysst Eskilstuna
073-964 92 99
Salah Shallal
projektledare Schysst Eskilstuna
070-455 38 44
Sanne Kasemets
projektledare
08-702 63 16
073-220 02 44
Sheila Larsson
koordinator/administratör Schysst
073-955 86 01
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Susanna Zeller
koordinator Energifallet
073-400 44 47
(arbetsort: Malmö)
Tamana Osmani
ungdomsledare Schysst Skellefteå
073-71 85 158
Yara Faris
administratör Schysst
073-770 10 07

Administrativa avdelningen

Lena Asplund
avdelningschef
070-290 77 94
Anette Kässlin
löneadministratör
08-702 65 65
Helena Fredriksson
verksamhetscontroller
08-702 65 17
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Lena Grönlund
redovisningsansvarig
08-702 65 71
Nicole Eriksson
ekonomihandläggare
08-7026559
Sara Hallström
ekonomihandläggare
08-702 65 21
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78
Åsa Eklund
löneadministratör
08-702 65 73

Anställda vid regionala kanslier

Naturskyddsföreningens fristående länsförbund har anställda med ett regionalt uppdrag att stödja lokala kretsar, erbjuda utbildning till föreningsaktiva och samordna det regionala natur- och miljövårdsarbetet.

Johanna Nilsson

verksamhetsutvecklare kansli Norrbotten
070-563 98 66

Owen Laws

verksamhetsutvecklare kansli Västerbotten (vik)
070-609 96 78

Caroline Gräntz

kommunikatör kansli Skåne och Blekinge

Natalie Toft

verksamhetsutvecklare kansli Västerbotten (föräldraledig)

Maria Danvind

verksamhetsutvecklare kansli Mitt
073-275 17 36

Maja Ryberg

verksamhetsutvecklare kansli Väst
0723-09 79 89

Magnus Billqvist

verksamhetskoordinator kansli Skåne-Blekinge
073-320 47 77

Kristina Keyzer

verksamhetsutvecklare kansli Mälardalen
070-237 19 33

Maria Bergström

verksamhetsledare Storstockholms naturguider
070-638 07 12

Karin Schmidt

kommunikatör och verksamhetsutvecklare kansli Stockholm
08-644 52 70

Ankie Rauséus

verksamhetsledare för Hopajola, kansli Örebro och Värmlands län
072-546 01 05

Kajsa Grebäck

verksamhetsutvecklare kansli Örebro och Värmlands län
072-546 01 06

Lillian Lundin Stöt

verksamhetskoordinator kansli Gävle-Dala
070-273 91 55