Vi som jobbar här

Ledning

Karin Lexén
generalsekreterare
Måns Lagerlöf
kanslichef
Andreas Drufva
chef marknad
076-895 57 11
David Kihlberg
chef klimat- och juridik
08-702 65 55
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Hanna Berheim Brudin
chef kommunikation (ej presskontakt)
08-702 65 47
070-726 65 40
Leif Newman
chef global samordning
070-797 25 17
Lena Asplund
chef administration
070-290 77 94
Louise Karlberg
chef skog och jordbruk
08-702 63 19
Sofia Halth
chef mobilisering
08-702 63 36
Therese Jacobson
chef hav, vatten och miljögifter
073-670 85 30

Ledningsstab

Anna de Verdier
HR-projektledare
08-702 65 63
076-321 40 70
Annelie Andersson
chef stab analys och påverkan
08-702 63 43
Lena Roos
ledningssekreterare
073 544 68 53
Lisa Silver
utvecklingsstrateg
08-702 65 56
Maria Palm
HR-chef
08-702 65 76
Marit Widman
ledningsstrateg miljö- och samhällsekonomi
Sara Hellström
ledningssekreterare
08-702 65 75
Victor Åström
ledningsstrateg, Agenda 2030 (tjänstledig)

Skog och jordbruk

Louise Karlberg
avdelningschef
08-702 63 19
Andreas Skarmyr
projektledare våtmark
08-702 63 48
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53

Hannah Wallin
sakkunnig skogens sociala värden
076-033 76 97
Isak Isaksson
sakkunnig biologisk mångfald, jakt och viltvård
08-702 65 18
Jenny Ekman
sakkunnig jordbruk, samordnare för mat- och jordbruksnätverket
08-702 63 28
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Linda Petersson
sakkunnig skog, projekt vitryggig hackspett, samordnare skogsnätverket
073-572 44 30
Malin Sahlin
sakkunnig skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Paula Andersson
sakkunnig policyfrågor biologisk mångfald, projekt vitryggig hackspett
08-702 65 51
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15
Pim Bendt
sakkunnig jordbruk
087026579

Hav, vatten och miljögifter

Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30
Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
sakkunnig miljögifter
08-702 65 01
Johanna Källén Fox
projektledare Skyddat hav
08-702 63 57
Kristina Volkova Hellström
sakkunnig miljögifter och projektledare Surfejs
08-702 65 85
Lisa Högström
nätverkssamordnare för havsnätverket och kemikalienätverket
08-702 65 22
Mia Svedäng
sakkunnig sötvatten
076-310 81 75
08-702 63 31
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Stina Tano
sakkunnig marina ekosystem och fiske
08-702 65 12
Tove Porseryd
projektledare läkemedel i miljön
08-702 65 86

Klimat och juridik

David Kihlberg
avdelningschef
08-702 65 55
Anders Friström
klimatutredare och samordnare för klimatnätverket
08-702 65 28
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Caroline Westblom
sakkunnig klimat
08-702 65 26
Jens Forsmark
sakkunnig hållbara transporter
08-702 63 04
Josia Hort
miljöjurist
08-702 65 83
Kristina Östman
sakkunnig energi
08-702 63 73
Oscar Alarik
chefsjurist
08-702 65 42
Otto Bruun
sakkunnig bioekonomi
08-702 63 72
Rebecca Nordenstam
miljöjurist
08-702 65 03

Global samordning

Leif Newman
avdelningschef
070-797 25 17
Sandra Lempert
biträdande avdelningschef
08-702 63 90
Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Amira Andersson
ekonomihandläggare
08-702 65 66
Andreas Prevodnik
global sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
Elie Metni
ekonomihandläggare
070-330 77 57
Emma Westlin
verksamhetscontroller
08-702 63 37
Erika Eckeskog Kalu
programhandläggare Brasilien & processledare Globala strategin
070-892 94 36
Gabrielle Holmström
ekonomihandläggare
08-702 65 62
Gunilla Eitrem
sakkunnig globala jordbruksfrågor
08-702 65 53
Karolina Runnerstam
programhandläggare marint (vik)
070-092 66 09
Malin Stråle
programhandläggare jordbruk
08-702 63 91
Maria Klerfelt
programhandläggare klimat
08-702 65 49
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Marja Wolpher
programhandläggare tropisk skog (vik)
073-535 75 90
Nils Viklund
programhandläggare miljögifter
08-702 63 09
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27
Sara Nilsson
programhandläggare hållbar konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Eva Eiderström
avdelningschef
070-755 81 12
David Gunnarsson
enhetschef, produktansvarig Bra Miljöval kemiska produkter
070-221 44 26
Jesper Peterson
enhetschef Bra Miljöval energi och transporter
070-240 17 22
Alexander Sjöberg
globalt sakkunnig hållbar konsumtion
076-109 28 44
Andreas Hellohf
produktansvarig Bra Miljöval kosmetika
070-422 49 32
Daniel Kruhsberg
affärsutveckling
070-432 87 05
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval textil
076-313 22 27
Emanuel Blume
handläggare Top Ten
070-730 10 25
Helen Göthe
produktansvarig Bra Miljöval Textil
076-819 80 60
Hilma Samuelsson
Handläggare Bra Miljöval Mobilabonnemang & Miljöfond
0735 32 06 48
Jessica Andréason
projektledare Miljövänliga Veckan och Klädbytardagen
073-944 99 10
Karin Kruse
projektledare Handla Miljövänligt och samordnare Handla Miljövänligt-nätverket (vik)
070-761 26 82
Kim Blomster
produktansvarig Bra Miljöval el
076-866 57 06
Liv Södahl
handläggare Bra Miljöval butik
072-373 36 39
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval kosmetika och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval Transporter
070-921 97 22
Pauline Antolak
Handläggare Bra Miljöval Energieffektiviseringsfond
070-783 28 26
Peter Hallberg
produktansvarig Bra Miljöval värme och biobränsle
076-629 54 57

Sara Widman
kommunikatör Bra Miljöval
070-729 18 52
Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval kvalitet
076-866 57 07
Ulriqa Westman
produktansvarig Bra Miljöval butik
070-42 39 220

Marknad

Andreas Drufva
avdelningschef
076-895 57 11
Caroline Goetze
enhetschef företag
08-702 65 96
Maria Halvorsen
enhetschef privat insamling
073-028 89 04
Nora Fenlin
enhetschef CRM, medlems- och givarservice
072-004 65 93
Raluca Roiescu
chef F2F och t.f. chef TM/Helpdesk
073-782 01 65
Camilla Lundvall
analytiker
070-916 43 09
Daniella Forsman
CRM-administratör, handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 77
Danjel Nylund
administratör medlems- och givarservice / reception (vikarie)
Elisabeth Pihl
handläggare medlems- och givarservice
08-702 65 35
Erica Lintrup
projektledare
076-188 56 26
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Freddy Tell
kommunikatör Helpdesk
08-702 63 68
Göran Beskow
säljledare F2F/TM
073-675 57 17
Hanna Åsheim
projektledare
Johan Enblom
kommunikatör Helpdesk
08-702 63 51
Josefine Jönsson
administratör medlems- och givarservice
08-7026577
Lena Rydorff
projektledare
070-115 39 23
08-702 63 22
Lia Paimo
säljledare (tjänstledig)
Linda Ottosson Kraus
projektledare insamling företag
070-792 81 76
Linnéa Grahn
projektledare företagssamarbeten
08- 702 63 13
Madeleine Englund
säljledare TM
073-642 78 13
Marie-Louise Berzén
Projektledare med ansvar för testamente och stora gåvor
070-754 0995
Scarlette Broström
administratör för F2F
073-633 78 28
Susanne Carlén
CRM specialist och handläggare ekonomi, medlems- och givarservice
08-702 63 25
Thomas Gladh
teamledare Stockholm
Victoria Blakstad
administratör medlems- och givarservice / reception (vikarie)

Kommunikation

Hanna Berheim Brudin
avdelningschef (ej presskontakt)
08-702 65 47
070-726 65 40
Klara Strandberg
enhetschef digitala kanaler
072-857 06 01
Liselotte Lundström
enhetschef kampanj
073-501 70 05
Malin Crona
t.f. chefredaktör Sveriges Natur
08-702-65 81
Petra Holgersson
t.f. presschef
072-565 44 05
Agneta Nilsson
kommunikatör
Alexandra Elias
pressekreterare
070-494 22 02
Ann-Katrin Bergström
grafisk formgivare
08-702 65 68
Anna Havula
presschef (tjänstledig)
Hanna Rüdeberg
kommunikatör
08-702 63 02
Henrik Dahlbom
kommunikatör
08-702 65 39
Iréne Berg
kommunikatör
Isabelle Strengbom
kommunikatör
08-702 65 04
Lisa Persson
pressekreterare
070-916 41 79
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur
08-702 65 43
Mikael Enoksson
projektledare webb
08-702 65 09
Moa Linder
kommunikatör
070-146 64 56
Robert Åkerman
webbansvarig
08-702 65 10
Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur
(tjänstledig)
Yvette Rasch
kommunikatör
070-863 98 61

Mobilisering

Sofia Halth
avdelningschef
08-702 63 36
Lena Martens Kalmelid
enhetschef folkrörelsestöd
073-530 73 35
Agnes Vungi
projektledare
Naturskyddsföreningen i skolan
072-252 32 87
Anneli Nordling
organisationsutvecklare
08-702 65 31
Bosse Bergenholtz
administratör Natursnokarna
070-260 12 00
Dena Gevarez
enhetschef (föräldraledig)
08-702 65 02
Eva Lindberg
verksamhetsledare Natursnokarna, ansvarig Naturfalken
08-702 65 15
070-344 44 31
Gert Straschewski
föreningsutvecklare
08-702 65 52
Helena Lundmark
verksamhetschef skola
072-220 87 77
Ida Wahlund
verksamhetsutvecklare, ansvarig för ideella traineeprogrammet
073-951 54 01
Katarina Tynong
handläggare projektbidrag och återbäring
08-702 65 38
Marie Hannerstig
konceptutvecklare Energifallet
070-872 66 05
(arbetsort: Malmö/Lund)
Mikaela Sundin
verksamhetsutvecklare och kampanjledare
08-702 63 34
Per Bengtson
projektledare och biolog (tjänstledig)
08-702 65 89
Sanne Kasemets
projektledare (föräldraledig)
08-702 63 16
073-220 02 44
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Wiebke Steinfeld
verksamhetsutvecklare och kampanjledare

Administration

Lena Asplund
avdelningschef
070-290 77 94
Anette Kässlin
löneadministratör
08-702 65 65
Helena Fredriksson
verksamhetscontroller
08-702 65 17
Jonas Nordström
IT-ansvarig
08-702 65 05
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Lena Grönlund
redovisningsansvarig
08-702 65 71
Nicole Eriksson
ekonomihandläggare
08-7026559
Sara Hallström
ekonomihandläggare
08-702 65 21
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78
Åsa Eklund
löneadministratör
08-702 65 73

Anställda vid regionala kanslier

Naturskyddsföreningens fristående länsförbund har anställda med ett regionalt uppdrag att stödja lokala kretsar, erbjuda utbildning till föreningsaktiva och samordna det regionala natur- och miljövårdsarbetet.

Ankie Rauséus

verksamhetsledare för Hopajola, Örebro län
072-546 01 05

Caroline Gräntz

kommunikatör kansli Skåne och Blekinge

Eva Berg

kommunikatör kansli Örebro och Värmlands län
076-671 14 36

Johanna Nilsson

verksamhetsutvecklare kansli Norrbotten
070-563 98 66

Jonathan Österlund

Verksamhetsutvecklare kansli Stockholm
08 - 644 52 70

Kajsa Grebäck

verksamhetsutvecklare kansli Örebro och Värmlands län
072-546 01 06

Kristina Keyzer

verksamhetsutvecklare kansli Mälardalen
070-237 19 33

Lillian Lundin Stöt

verksamhetskoordinator kansli Gävle-Dala
070-273 91 55

Magnus Billqvist

verksamhetskoordinator kansli Skåne-Blekinge
073-320 47 77

Maja Ryberg

verksamhetsutvecklare kansli Väst
0723-09 79 89

Maria Bergström

verksamhetsledare Storstockholms naturguider
070-638 07 12

Maria Danvind

verksamhetsutvecklare kansli Mitt
073-275 17 36

Natalie Toft

verksamhetsutvecklare kansli Västerbotten
076-143 95 44