Behandling av personuppgifter vid anmälan till ett nätverk

Naturskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar i samband med att du anmäler dig till något av våra nätverk. Utöver de uppgifter vi redan behandlar om dig som medlem lägger vi till uppgifter om de nätverk du har anmält intresse för.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till ditt medlemskap och ditt deltagande i nätverkets aktiviteter. Vi kommer att dela dina kontaktuppgifter inom nätverket. Vi kan även komma att sprida dina uppgifter till företrädare för Naturskyddsföreningen. I övrigt lämnar vi inte ut uppgifterna till några tredje parter utan ditt samtycke.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att vi behandlar dem för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att vi behandlar dem endast under så lång tid som är nödvändigt för dessa ändamål.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi har sparade om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller raderade. För mer information om detta, kontakta Medlemsservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller via telefon 08-702 65 77.

För generell information om hur Naturskyddsföreningen behandlar personuppgifter, se naturskyddsforeningen.se/dataskydd , där du också hittar föreningens integritetspolicy.