Test: Farliga PFAS-ämnen i smink

Naturskyddsföreningen har testat 22 olika sminkprodukter på den svenska marknaden, alla med tillåtna PFAS i innehållsförteckningen. I 20 av produkterna fanns oredovisade PFAS-ämnen. Bland dessa hittades sju PFAS-ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Vissa av produkterna innehåller lika höga halter PFAS-ämnen som brandskum och skidvalla.

Naturskyddsföreningen skickade in 22 kosmetiska produkter med miljögifterna PFAS i innehållsförteckningen till IVL Svenska Miljöinstitutet för analys. Produkterna kommer från olika kända varumärken och är ett slumpmässigt utvalt stickprov. De valdes ut för att någon typ av PFAS anges i produkternas innehållsförteckning.

Analysen gjordes för att se om produkterna innehåller någon annan PFAS än den som angivits. Totalt letade vi efter 16 stycken olika PFAS. Resultatet visade att 20 av 22 produkter innehöll PFAS-ämnen som inte anges på produkten. 17 produkter innehöll PFOA, ett PFAS-ämne som är klassat som misstänkt cancerframkallande. Ytterligare två erkänt hälsoskadliga PFAS-ämnen, PFNA och PFDA, hittades i produkterna. Ett av dem finns i tio produkter, det andra i tolv.

Undersökningen visar att vissa kosmetiska produkterna innehåller halter av oredovisade PFAS som är jämförbara med halter som hittats i vissa skidvallor och brandskum.

> KEMIs rapport om halter i brandskum

> Vetenskaplig publikation om halter i skidvalla

> Japansk vetenskaplig studie där forskare hittat liknande halter av oredovisade PFAS som i vår undersökning

De tre produkterna med högst halter PFAS i undersökningen är:

 • The Body Shop, Fresh Nude Foundation
 • The Body Shop, Shade Adjusting Drops
 • Lumene, Nude perfection fluid foundation

> Läs hela listan med testade produkter rankade efter PFAS-föroreningar

– PFAS-ämnen är en prioriterad fråga i Sverige och internationellt. Både forskare och myndigheter uppmanar företag att fasa ut dessa ämnen. Att vi hittar välkända och erkänt farliga PFAS i kosmetiska produkter visar på hur vitt spritt problemet är och varför det är viktigt att göra någonting åt det så fort som möjligt. Därför gjorde vi den här undersökningen, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I djurförsök har några av PFAS-ämnena orsakat leverskador, påverkat immunförsvaret och försämrat förmågan att få ungar. Vissa är misstänkt cancerframkallande. PFAS kan lagras i kroppen och det finns misstankar om att en lång tids exponering kan öka risken för negativa hälsoeffekter. Trots detta är endast ett fåtal reglerade. Det är idag fritt fram att använda de flesta PFAS i konsumentprodukter som kosmetika.

– Det är väldigt svårt för en enskild konsument att undvika alla dessa ämnen. Det finns över 3 000 olika på marknaden. Vi vill att lagen ändras så att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds i konsumentprodukter, men också att de företag som använder PFAS i sina produkter går före och tar bort dem redan nu, betonar Karin Lexén.

Mer om undersökningen

Vår undersökning är endast ett stickprov. Halterna av PFAS i dessa varumärkens produkter kommer troligen att variera mellan olika produktionstillfällen och i olika flaskor. Dessa resultat behöver därför inte vara representativa för ett helt varumärke eller produkt över tid.

De flesta PFAS är idag tillåtna att tillsätta som ingredienser i kosmetiska produkter. Ett fåtal är förbjudna i kosmetika, men får förekomma som oavsiktliga föroreningar. Företagen i vår undersökning har inte brutit mot lagen. Naturskyddsföreningen anser att lagstiftningen borde skärpas omgående och uppmanar företagen att gå före genom att redan nu fasa ut alla PFAS.

Alla de varumärken som våra stickprov hämtades från säljer också liknande produkter som inte innehåller PFAS. Det visar att det går att tillverka smink och hygienprodukter av hög kvalitet utan att använda PFAS-ämnen. Därför uppmanar Naturskyddsföreningen branschen att genast ta bort PFAS från kosmetiska produkter. Vidare uppmanar Naturskyddsföreningen politiker och myndigheter att verka för ett gruppförbud för PFAS-ämnen i konsumentprodukter.

För den enskilde konsumenten är Naturskyddsföreningen råd att fråga efter PFAS-fria produkter och hålla utkik efter ord i innehållsförteckningen som innehåller ”perfluoro” eller ”poly…fluoro”.

De PFAS-ämnen vi har hittat i kosmetika har följande namn på innehållsförteckningarna:

 • C9-15 Fluoroalcohol phosphate
 • Ammonium C6-16 Perfluoroalkylethyl Phosphate,
 • Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate,
 • Polyperfluoromethylisopropyl ether,
 • Perfluorononyl dimethicone,
 • Polytef
 • Polytefum
 • PTFE

På sajten Surfejs kan du få mer hjälp med hur du kollar dina produkter!

Hjälp oss få bort giftiga ämnen från vår vardag!

Hjälp oss få bort giftiga ämnen från vår vardag!