Naturskyddsföreningens e-postpolicy

Naturskyddsföreningen behandlar alla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Detta innebär att:

– Inga personuppgifter lämnas ut via e-post/telefon eller brev till tredje part.

– Uppgifterna får bara användas för utskick som har direkt anknytning till föreningens verksamhet.

– Ingen samarbetspartner/organisation m.fl. får tillgång till registret.

Vid frågor kring PUL och Naturskyddsföreningens medlems- och e-postregister kan ni kontakta Rikskansliets medlems- och givarservice: medlem@naturskyddsforeningen.se