Välkommen till "Schysst sommar och vinter"

Naturskyddsföreningen erbjuder sedan flera år tillbaka natur- och miljöaktiviteter för ungdomar. Häng på - det är gratis!

En grupp från "Schysst sommar och vinter " ute på äventyr vid Helagsfjället.

Vi vill att det ska finnas natur med ren luft och vatten kvar i framtiden. Våra barn och barnbarn ska också få möjligheter att uppleva naturen. Därför kommer vi att prata om de miljöproblem som finns idag, hur vi kan påverka samhället och tillsammans bidra till en bättre värld.

Upptäcka, uppleva, utforska och lära oss av varandra

Projektet ”Schysst sommar och vinter” startade för fem år sedan och vänder sig i första hand till ungdomar som Naturskyddsföreningen inte tidigare haft kontakt med.

Vi är en demokratisk folkrörelse med mer än 224 000 medlemmar och lokala föreningar i så gott som hela Sverige. Ändå är det många som inte vet vad vi gör för natur och miljö. Vi tror att om fler får möjligt att upptäcka naturen, kommer också fler att bry sig om hur vi tar hand om vår natur och miljö, både den som finns nära och långt borta.

Samarbete med andra organisationer

I projektet ”Schysst sommar och vinter” samarbetar vi med Svenska Friidrottsförbundet och Carolina Klüft hjälper till med idéer. Hennes erfarenheter av sjukamp inom friidrotten ska vi försöka göra om till många olika inspirerande grenar som kopplar ihop natur och miljö med hur vi lever och vad vi gör till vardags.

Vi samarbetar gärna med andra på de orter där vi ordnar aktiviteter. Vi tar kontakt med dem som bor i området, med skolor, fritidsgårdar, myndigheter, andra lokala föreningar och medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Varför gör vi det här?

Miljöfrågorna är livsviktiga. Vi vill att så många som möjligt ska engagera sig och vara med och påverka, både sina egna liv – och hela samhället! Att unga människor bryr sig om natur och miljö är i sig avgörande för hela jordens framtid.

Vi vill inge hopp och entusiasm, visa att små insatser är viktiga för helheten, att det verkligen betyder något vad var och en kan göra. En demokratisk organisation med många röster kan förändra och påverka samhälle och politik.

Lokala projektledare som känner sin ort

För varje ort med ”Schysst sommar och vinter” har vi engagerade, lokala projektledare som känner sig hemma i området.

Förutom uteaktiviteter kan vi också ordna filmkvällar, seminarier och workshops. Alla olika aktiviteter planeras och ordnas gemensamt av gruppen
Våra aktiviteter hoppas vi att ska ge var och en verktyg som stärker självförtroendet, ger kunskap och medvetenhet kring de frågor som Naturskyddsföreningen arbetar med. 

Vill du vara med?

Är du mellan 15 och 20 år? Gillar du att göra roliga saker alldeles gratis? Hör av dig till projektleden på din ort!

Följ "Schysst sommar och vinter i Malmö" på Facebook >>

Följ "Schysst sommar och vinter i Stockholm" på Facebook >>

Följ "Schysst sommar och vinter i Skellefteå" på Facebook >>

Följ "Schysst sommar och vinter i Tensta/Hjulsta" på Facebook >>

Följ "Schysst sommar och vinter i Gävle" på Facebook >>

Följ "Schysst sommar och vinter i Botkyrka" på Facebook >>

Följ "Schysst sommar och vinter i Östersund" på Facebook >>

Tack till PostkodLotteriet som gör det möjligt för Naturskyddsföreningen att driva projektet Schysst sommar och vinter!