Fem bra saker med att cykla till skolan

Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma fördelarna med att cykla (eller gå) tillsammans med ditt barn till skolan. Här kommer några riktigt bra anledningar till att ta hojen!

Cykelställ med plats för alla elevers cyklar underlättar för barn och föräldrar.
 

Trötta barn, trötta föräldrar, tider att passa, minusgrader, regn, nageltrång, punktering... Det finns många saker som gör att det känns lockande att skjutsa barn med bil till skolan, men inte så många riktigt bra anledningar. Däremot finns det massor av fördelar med att cykla eller gå. Här är några:

  1. Vägen till skolan och framförallt kvarteret runt skolan blir tryggare och säkrare. Ju fler föräldrar som skjutsar sina barn med bil och släpper av dem direkt utanför skolan, ju större är risken för tillbud eller olyckor. Genom att cykla eller att gå blir det trevligare för alla att komma till skolan på morgonen. Bullret minskar och barnen slipper mötas av trafikkaos.
  2. Barnen blir piggare under skoldagen och håller sig lättare friska om de börjar dagen med en cykeltur eller en promenad. Det är bra för barnens inlärning och minne att röra på kroppen regelbundet.
  3. Antalet hälsovådliga partiklar i närmiljön minskar, luften blir renare vilket bland annat ger större chans att slippa problem med luftvägarna.
  4. Goda vanor som formas i barndomen hänger ofta med upp i vuxenlivet. Ett hälsosammare, roligare och miljövänligare sätt att transportera sig på än cykel är svårt att hitta.  
  5. Under en cykeltur eller en promenad finns tillfälle att prata med barnen och ge dagen en positiv start. När ni cyklar tillsammans lär sig barnen trafikregler och vilka faror som finns i trafiken. Det ger en större trafikmognad den dagen när de själva ska ut i trafiken.

Större barn tar sig ofta på egen hand till skolan, men barn före tonåren är inte alltid mogna att cykla själv till skolan på ett trafiksäkert sätt. Vilken exakt ålder som gäller för att cykla själv beror på hur vägen och trafiken ser ut och på barnets trafikmognad. Många skolor har en åldersgräns för när barn får cykla till skolan på egen hand. En del skolor har bilfria dagar eller bilfria veckor, vilket är ett bra initiativ. Men ännu bättre vore det om det alltid var bilfritt utanför skolorna. För de som måste åka bil till skolan av olika anledningar så är ett tips att parkera bilen en bit från skolan och gå den sista biten.

Energifallet

Energifallet innehållet viktiga övningar om konsumtion, produktion, energi och hållbar utveckling som passar för SO, NO, hemkunskap, teknik, bild, svenska, engelska och mediakunskap för grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagoger.