Gävle tar helhetsgrepp för hållbar undervisning

Gävle kommun satsar på lärande för hållbar utveckling inom hela skolverksamheten och i samarbeten med andra delar av kommunens verksamheter samt externa organisationer.

Catrin Hållberg (hållbarhetspedagog), Karolina Häägg Franzén (hållbarhetspedagog), Ullrika Forsgren (projektledare), Sofia Lord (miljöstrateg) och Thomas Tydén (följeforskare). Fotot är taget i samband med den nationella LHU-konferensen hösten 2016.

Foto:

Barbro Kalla

 – Vi ser stora vinster med att jobba utifrån ett holistiskt perspektiv som inkluderar både pedagogik och internt miljöarbete, då det blir tydligare att vi försöker leva som vi lär, berättar projektledare Ullrika Forsgren, Utbildning Gävle. 

Gävle kommun har en ambition att bli en av de bästa miljökommunerna i landet att leva, verka och vistas i. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om ett miljöstrategiskt program med mål inom flera områden varav information och utbildning är ett. Under 2014 togs strategin om lärande för hållbar utveckling fram på Utbildning Gävle, och i mars 2015 antogs den av Utbildningsnämnden. Syftet med skolsatsningen är att långsiktigt bidra till ökad förståelse och handlingskompetens kring hållbar utveckling. Hållbar utveckling är nu en given del av den dagliga verksamheten för alla elever i kommunen. Det är Utbildning Gävle som ansvarar för genomförandet av strategin, medan ansvaret för implementeringen ute i verksamheterna ligger på cheferna. 

Exempel på skolaktiviteter i Gävle under 2016

Många förskolor och skolor har fått skolträdgårdar:
Gävle kommun har sedan 2015 mer än fyrdubblat antalet skolträdgårdar. Som en del av Gävles miljöstrategiska program har hittills ett trettiotal förskolor och skolor fått bidrag ifrån kommunen att utveckla skolträdgårdar.
> Se filmen om Gävles satsning på skolträdgårdar

Utbildning i utomhuspedagogik:
I samarbete med bland annat Naturskyddsföreningen och Tierps Naturskola har ett stort antal pedagoger från Gävles grundskolor fått utbildning i utomhuspedagogik. Kommunen ser till att deras skolskogar får regelbundet underhåll och undantas från avverkning. 

Skolsatsningen Det goda livet i Gävle 2030:
Hösten 2016 startade Utbildning Gävle en ny satsning för elever i åk 8, 9 och gymnasiet: ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”. Här arbetar eleverna ämnesövergripande med frågor som handlar om hur de vill att Gävle ska se ut år 2030. Arbetsområdena kan se väldigt olika ut beroende på vilka ämnen som är inblandade och vilka intressen eleverna har – det kan vara alltifrån frågor om mat och kultur till stadsplanering och konsumtion. Satsningen avslutas med ett så kallat rådslag på Högskolan i Gävle den 21 mars 2017 – där får politiker, tjänstemän, näringslivsrepresentanter, ideella organisationer med flera ta del av elevernas idéer och diskutera lösningar och möjligheter med dem. Förhoppningsvis kan en del av elevernas idéer bli verklighet! 

Samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg:
Tillsammans med Länsstyrelsen så tar ett antal pedagoger fram ett eget material om klimatförändringarnas eventuella påverkan i den egna regionen. Inspirationen till projektet kommer från ett liknande material som tagits fram i Norrbotten. Målgruppen är elever på högstadiet och gymnasiet. 

Earth Hour:
I samband med Earth Hour i våras passade flera förskolor och skolor på att arbeta med frågor kring hållbar utveckling genom energisparaktiviteter och utedagar. 

Nationell konferens:
Hösten 2016 var Gävle värdstad för den årliga nationella konferensen för lärande för hållbar utveckling. Syftet med konferensen är att pedagoger, chefer, samordnare och andra som arbetar med LHU ska få chansen att träffas för att utbyta idéer, nätverka och inspireras för att kunna utveckla sitt arbete. Årets tema var ”Barn och elevers delaktighet och inflytande”. Nästan 300 personer deltog i konferensen, varav många också kom från andra delar av landet.

#lhugavle