Skolmaterial om Arktis

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om Arktis. Här hittar du övningar, faktablad och filmer. Äventyrarna Glenn Mattsing och Sören Kjellkvist som genomför en klimatexpedition och ror runt Svalbard har hjälpt oss att ta fram materialet. Materialet knyter an till de globala målen 7, 12, 13 och 14.

Introduktionsfilm till materialet

Följ en klimatexpedition runt Svalbard

Övningar och faktablad om Arktis

I den här övningen undersöker eleverna hoten mot Arktis och vem som ansvarar för områdets framtid.

Följ med på en resa till Arktis. I den här övningen får eleverna lära sig mer om ekosystem och hur klimatförändringarna påverkar livet i området.

I den här övningen får eleverna planera och genomföra en undersökning för att visa på effekten av albedo i Arktis.

I det här faktabladet får du veta mer om hoten mot Arktis.

Vad är albedo och hur påverkas det av klimatförändringarna? Det förklaras i det här faktabladet.

Expeditionens reflextioner samt övningar och faktablad kopplade till mål 14.

Expeditionens reflextioner samt övningar och faktablad kopplade till mål 7.

Expeditionens reflextioner samt övningar och faktablad kopplade till mål 12.

Expeditionens reflextioner samt övningar och faktablad kopplade till mål 13.

Korta utbildningsfilmer