Inventering: Bi-vänlig närmiljö?

Hur ser skolgården och närområdet ut ur ett bi-perspektiv? Med hjälp av formuläret undersöker eleverna vilka förutsättningar som finns för vilda bin och andra pollinatörer att hitta mat och boplats i närmiljön. De får sedan formulera förslag på åtgärder för en mer bi-vänlig miljö.

Foto:

Katarina Sandberg

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Som tur är finns det lösningar. Ett sätt att hjälpa till är att skapa bi-vänligare miljöer där vilda bin kan hitta mat och boplatser.

Här får eleverna läsa på om hur bin trivs att bo och äta. Sedan undersöker de hur den egna närmiljön ser ut ur ett bi-perspektiv och formulerar förslag på hur den skulle kunna förbättras.

Inventeringen finns också med i övningen Tacofredag utan bin?. Där får eleverna även fördjupa sig i pollineringens koppling till jordbruk och matproduktion. Tacofredag utan bin? finns för åk 4-6 och åk 7-9.

Material och verktyg: Elevunderlag Inventering: Bi-vänlig närmiljö? (pdf). Faktablad: Bin - flitiga små trädgårdsmästare (lättläst). Faktablad: Bin och deras livsmiljö (fördjupat). Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina (pdf).

Förberedelser: Skriv ut faktablad och inventeringsformulär. Välj ut ett lämpligt geografiskt område att undersöka, det kan t.ex. vara skolgården, en park eller ett bostadsområde. Gärna ett område där det finns hårdyta.

Genomförande

  1. Låt eleverna läsa på om bin och deras livsmiljö. Det finns två faktablad: ett lättläst och ett längre med lite mer ingående fakta. Det finns också ett instruktionsblad om hur det går att hjälpa de vilda bina.
  2. Dela ut inventeringsunderlaget till eleverna. Låt dem arbeta i mindre grupper eller enskilt. Gå igenom uppdraget tillsammans och vilket geografiskt område det är som ska undersökas. Eleverna behöver ha med sig inventeringsunderlaget, en penna och något att fota med.
  3. Dags att undersöka! 

Fördjupningstips! Designa ett bi-paradis. Låt eleverna rita eller måla en visionsbild av hur det undersökta området skulle kunna se ut för att ge de bästa förutsättningarna för bin och andra pollinatörer att trivas. Redovisa designförslaget bredvid ett foto på området som det ser ut idag. Varför inte skicka in till kommunens stadsplanerare?