Bygg ett humlebo

Många humlor trivs bäst med att bo i marken. Hjälp dem genom att bygga ett humlebo.

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Ett enkelt sätt är att gräva ner en uppochnervänd blomkruka med hål i botten. Se till att hålet hamnar i jämnhöjd med marken så att en humledrottning kan hitta det när hon är ute och letar bostad om våren. Lägg stenar så att de bildar ett regnskydd över hålet utan att täppa igen det. Humlan måste få plats att krypa in.

Fyll halva krukan med bomaterial som hö, torrt gräs eller spån. Använt spån från en hamsterbur passar utmärkt. Humlornas naturliga boplats är bland annat gamla sorkbon. Därför känner de sig hemma i den typen av lukt.

Gräv ner krukan på en plats där det går att hålla utkik och se om någon flyttar in, exempelvis utanför ett klassrumsfönster.

Sätt gärna upp en skylt som informerar om humleboet.

Obs! Det går även bra att snickra ett humlebo.

Varför? Humlor tillhör familjen bin. Vi har ca 40 arter humlor i landet varav flera är hotade och minskar kraftigt i antal. De har samma problem som andra bin: svårt att hitta mat, bostad och är känsliga för gifter i jordbruket och trädgårdsodlingen.

humla, bi, salvia, bin, humlor,

Ta hjälp av Artdatabankens bestämningsnycklar för att artbestämma humlor.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckelord: humla, bi, bin, pollinering, hjälp naturen, djur, aktivitet, utomhus, skolgård, temadag, gruppuppgift, tillverka, skapa.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterade inlägg