Det här behöver göras för att stoppa den globala uppvärmningen

Vi kan inte fortsätta att använda fossila bränslen eftersom de släpper ut för mycket växthusgaser. De energikällorna som används behöver vara förnybara, långsiktigt hållbara och ha låga utsläpp i ett livscykelperspektiv. Viktigt för klimatet är även att stoppa avskogning och utarmning av haven.

Isberg är stora stycken is som driver omkring på havet. De uppstår när glaciärer smälter och bryts sönder.

Den globala uppvärmningen sker nu snabbt. Det gör att ekosystemen inte hinner anpassa sig i takt med klimatförändringarna och att många djur och växter kan dö ut, såväl på land som i vatten. Havsytan höjs när världens landisar smälter, havstemperaturen stiger och extremväder blir allt vanligare.

För att ekosystem och människor ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna får höjningen av den globala medeltemperaturen inte bli för stor. På Naturskyddsföreningen bedömer vi att höjningen inte får bli större än 1,5 grader. För att nå det målet behöver utsläppen av växthusgaser börja minska omedelbart och vara nära noll i världen år 2050. I Sverige och andra höginkomstländer bör utsläppen vara nära noll redan år 2030. Det innebär att vi inte kan fortsätta att använda fossila bränslen eftersom de släpper ut mycket växthusgaser. Energikällorna måste vara förnybara, långsiktigt hållbara, med låga utsläpp i ett livscykelperspektiv och inte komma från resurser som tar slut (t ex olja och uran). Samtidigt som vi byter till förnybara energikällor är det viktigt att de påverkar den lokala miljön och ekosystemen så lite som möjligt.

Kolet behöver stanna kvar och bindas i jorden

En kolsänka är ett förråd där kol binds fast. De huvudsakliga kolsänkorna är världshaven och vegetation som använder kol vid uppbyggnad av bland annat plankton och träd. När balansen i världshaven rubbas och stora skogsområden huggs ner minskar jordens kolförråd. Det är därför viktigt även för klimatet att stoppa avskogning och utarmning av haven.

Diskussionfrågor

– Hur kan vi i vardagen bidra till att minska klimathotet?

Framtidens energi

Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut?