Elevuppgift: En dag med…

Vad händer från att ett djur vaknar till att det går och lägger sig?

En dag med...

1. Välj ett djur.

2. Ge ditt djur ett namn.

3. Gör en tankekarta utifrån punkterna nedan. Till din hjälp finns faktablad om varje djur.

  • Bor djuret ensamt eller tillsammans med andra?
  • Hur ser det ut där djuret bor?
  • Var sover djuret?
  • Hur fångar djuret sin mat?
  • Vem träffar djuret under dagen? (Är det en vän eller ovän? Vad händer?)
  • Vad händer om djuret ser eller träffar en människa?
  • Någon särskild spännande fakta om djuret du fastnar för?

4. Skriv din berättelse! Blanda fakta och fantasi. Berätta även hur djuret tänker och känner.

5. Lägg till en bild! Sök djuret på internet. Klicka på Träffa djuret i naturlig storlek på nära håll. Ta en bild på djuret i valfri miljö.

6. Sätt ihop bild och text.

7. Öva på att läsa din berättelse högt.

8: Hitta på en fråga att ställa till läsaren. Svaret ska finnas i din berättelse, exempelvisVarför gömde sig Lilla Lo? Vad åt Mosshumlan My till middag?

Gillas av 1