Elevuppgift: Löpsedeln

Om du var ett hotat djur, vad skulle du vilja säga till oss människor?

Uppgift:

  1. Välj ett djur.

2. Ta reda på:

  • vilka hot som finns mot djuret?
  • vad som kan göras för att hjälpa djuret?

3. Föreställ dig att du är djuret. En dag vill lokaltidningen intervjua dig för ett budskap att sätta på löpsedeln. Vad vill du säga?

Formulera en kort och slagkraftig löpsedelsrubrik.

4. Ta en bild med AR-djuret i passande miljö.

5. Sätt ihop text och bild till en löpsedel.

Gillas av 1