1. Allt är energi!

Energifallet

1. Allt är energi!

Energi finns överallt! Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.

                                                                               Bild 2: Solenergi! >

 Allt är energi! Segelbåten fångar vindens rörelseenergi, hos cyklisten finns potentiell energi som kan användas för att rulla ner för backen utan ansträngning. Skogen, gräset och äppelträdet omvandlar solens energi till kolhydrater (kemisk energi) genom fotosyntesen. De kan i sin tur användas till mat eller värmeenergi. 

Ta hjälp av bilden och faktabladet "Vad är energi?"Samtala med eleverna om:

  • Vad är energi?
  • Var finns energi?

 

Faktablad

 

                                                                               Bild 2: Solenergi! >

 

> Tillbaka till startsidan för Tankar om energi