Åk 7-9: Övningar om energi och hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen innebär att perspektiv från flera ämnen ska sättas ihop till en komplex helhet. Därför är våra övningar upplagda för att passa både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer och elevmaterial.

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Visa bildspelet och låt det bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

Utifrån bilder, artiklar och ett kreativt uppdrag får eleverna resonera kring människans spår på planeten ur olika perspektiv.

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. I den här övningen får eleverna undersöka miljömärkningar.

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Här får eleverna förlänga livet på saker och resonera kring hållbar konsumtion.

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Vilka är framtidens energikällor och vad har de för fördelar och nackdelar? Det undersöker eleverna här.

I den här övningen undersöker eleverna hoten mot Arktis och vem som ansvarar för områdets framtid.

I den här övningen får eleverna planera och genomföra en undersökning för att visa på effekten av albedo i Arktis.

Dags att experimentera med solceller och bygga konstruktioner som kan bidra till hållbar utveckling!

Alla måste använda mindre energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Hur går en debatt till? Nu är det dags att bygga om klassrummet till en tevestudio.

Här undersöker eleverna olika energislags för- och motargument och synar energibolags budskap genom att gå in i rollen som reklamfilmsskapare!

Hur kan en möbel vara både bekväm, snygg, resurssmart och miljövänlig? Här får eleverna konstruera egen hållbar design.

Hur miljövänlig är er skola? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Här undersöker eleverna hur det står till med miljöarbetet på arbetsplatserna där de gör sin prao.

Uppgifter att genomföra i fjärr-/distansundervisning - eller på plats i skolan - som går ut på att läsa, studera bilder, svara på frågor och göra egen research.

Mer för åk 7-9

Här får eleverna en introduktion till vad fossila bränslen och produkter är, hur de påverkar klimatet och spana på framtida lösningar. Kan användas fristående eller som förkunskapsövning till materialet Bortom fossilsamhället.

En övning om klimatomställningen för högstadiet och gymnasiet. Utvecklat i samarbete med forskare vid Lunds universitet.

Den här sidan lyfter tolv frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle. Materialet är framtaget för högstadiet och gymnasiet.

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetsupplägg och studiebesök.

Från Agroforestry till Östersjön. Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Klimatkoll har utvecklats av forskare vid Chalmers och är ett kortspel som låter eleverna lär sig om klimat och livsstil på ett engagerande sätt. Lärare från åk 7 erbjuds nu kortlekar utan kostnad i kombination med gemensam aktivitet med spelets skapare.

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.